Zawarte umowy

Przedsiębiorstwo / Zakład / InstytucjaZakres umowy
Zakład projektowania i usług technicznych AiM Brzozowscy Spółka Jawna
45-045 Opole, ul. Studzienna 3
Umowa o współpracy naukowo-badawczej i podejmowaniu działań popularyzatorskich, wykłady otwarte.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Opolu
ul. Oleska 121c, 45-231 Opole
Współpraca w zakresie ochrony pracy i edukacji.
KROMISS BIS sp. z o.o.
ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa
Umowa o współpracy naukowo-badawczej, integracja i koordynacja badań naukowych, współudziale w proj. o charakterze innowacyjnym, wdrożenia wyników prac B+R.
Multiserwis Sp. z o.o. ul. Prudnicka 40, 47-300 Krapkowice
Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej ESAB Sp. z o.o.
ul. Struga 10, 46-020 Opole
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg
Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAWI"
ul. Ozimska 58, 46-053 Chrząstowice
Jan Gebauer Zakład Stolarski "Gebauer"
ul. Św. Marcina 36, 46-050 Tarnów Opolski
Cementownia "Odra" S.A.
Budowlanych 9, 45-005 Opole
Innowacyjne technologie produkcji paliw alternatywnych z odpadów przemysłowych i komunalnych, termiczna utylizacja odpadów ściekowych.
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z.o.o.
ul. Marka z Jemielnicy 1, 45-952 Opole
Współpraca w zakresie kojarzenia i zastosowania wyników badań naukowych w praktyce przemysłowej w zakresie rozwiązań dotyczących utylizacji odpadów produkcyjnych i gospodarki energetycznej.
Katarzyna Nazar-Morelowska Dolnośląskie Centrum Mikroogranizmów w Długołęce
ul. Słoneczna 32, 55-096 Mirków
Umowa o współudziale w projektach naukowych, innowacyjnych i badawczych.
Produkcja Biomasy International Sp. z o.o.
59-305 Orsk 79
OPOLGRAF S.A.
ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole
Umowa w zakresie wsparcia merytorycznego działu badawczo-rozwojowego, integracja i koordynacja badań naukowych, współudziale w proj. o charakterze innowacyjnym, wdrożenia wyników prac B+R.
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Spychalskiego 1A, 45-716 Opole
Podjęcia działań w celu stworzenia klastra działających w obszarze branży spożywczej i około spożywczej opartej na transferze wiedzy
Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Podjęcia działań w celu upowszechniania nowych technologii, rozwiązań innowacyjnych w produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.
Narzędziownia Bogdan Pszenica
ul. Częstochowska 3a, 46-320 Praszka
Umowa o współpracy naukowo-badawczej oraz w zakresie wprowadzania innowacji.
Komercyjne Linie Autobusowe LUZ
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
Współudział w projektach o charakterze naukowym, innowacyjnym i badawczym oraz możliwości wdrożenia wyników prac B-R.