Seminaria wydziałowe i katedralneSeminaria planowane

Brak informacji o planowanych seminariach.
Seminaria zakończone

Termin Temat Prelegent
5.06.2019
godz. 9.00
Model zarządzania ryzykiem w transformacji łańcuchów dostaw. mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka
5.06.2019
godz. 9.45
Wielokryterialny model sterowania pojazdami miejskiej komunikacji zbiorowej. Case study na podstawie miasta Opola. mgr inż. Dariusz Masłowski
5.06.2019
godz. 10.30
Analiza wykorzystania procesowej entalpii odpadowej na wzrost efektywności energetycznej procesu. mgr inż. Jacek Tomasiak
24.04.2019 Opracowanie modelu zarządzania ryzykiem w logistycznym procesie magazynowania w przedsiębiorstwach z branży FMCG mgr inż. Julia Giera
24.04.2019 System ekspertowy do predykcji przyszłych potrzeb materiałowych mgr inż. Mateusz Filipowski
27.03.2019 Metodyka prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych do wyznaczania strategii inwestycyjnej w przedsiębiorstwach wykorzystujących źródła ciepła. Mgr inż. Aleksandra Otawa
27.03.2019 Badanie produktywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. Mgr inż. Michaela Rostek
27.03.2019 Zarządzanie procesami produkcyjnymi za pomocą wskaźników QCDSM. Mgr inż. Adam Busławski
13.03.2019 Zarządzanie ryzykiem w gospodarce magazynowej wyrobów gotowych z branży FMCG. Mgr inż. Julia Giera
13.03.2019 Metody predykcji wykorzystywane w procesie zarządzania popytem. Mgr inż. Mateusz Filipowski
13.03.2019 Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej. Mgr Izabela Czabak-Górska
23.01.2019 Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń
9.05.2018 Analiza możliwości racjonalizacji produkcji ciepła i elektryczności w koksowni Mgr inż. Adam Juszczak
9.05.2018 Wielokryterialne ustalanie rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemu z wykorzystaniem nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych. Mgr inż. Maria Natorska
9.05.2018 Wielokryterialny model sterowania pojazdami miejskiej komunikacji zbiorowej. Case study na podstawie miasta Opola. Mgr inż. Dariusz Masłowski
13.12.2017 Wielokryterialny model sterowania bezpieczeństwem w logistyce miejskiej. Mgr inż. Dariusz Masłowski
13.12.2017 Model zarządzania ryzykiem w transformacji łańcuchów dostaw. Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka
27.11.2017 Metodyka prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych do wyznaczania strategii inwestycyjnej w przedsiębiorstwach wykorzystujących źródła ciepła. Mgr inż. Aleksandra Otawa
27.11.2017 Wybrane obszary działalności Katedry Zarządzania Energetyką. Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan
27.11.2017 Wybrane zagadnienia nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych w ustalaniu rangi ważności zmiennych decyzyjnych. Mgr inż. Maria Natorska
28.06.2017 Badanie produktywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. Mgr inż. Michaela Rostek
22.03.2017 Zarządzanie ryzykiem zwinnych łańcuchów dostaw w przemyśle ciężkim. Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka
15.02.2017 Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji. Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń
29.06.2016 Znaczenie zarządzania kryzysowego w systemach logistycznych branży hutniczej. Mgr inż. Anna Korczak
29.06.2016 Metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego. Mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
18.05.2016 Projektowanie systemów poprawy organizacji i bezpieczeństwa w zakresie komunikacji miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań telematycznych. Mgr inż. Dariusz Masłowski
20.04.2016 Poprawa ekonomicznej efektywności pracy układów sprężarkowych. Mgr inż. Janusz Kaczmarek
20.04.2016 Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie. Mgr inż. Ewelina Boronowska
20.01.2016 Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej. Mgr Izabela Czabak-Górska
9.12.2015 Modelowanie i badania symulacyjne w procesie usprawnienia technologicznego wspomagające analizę przepływu materiałów. Mgr inż. Krystian Ryszczyk
17.06.2015 Metodologia efektywnego wykorzystania entalpii odpadowej na przykładzie wybranego procesu technologicznego. Mgr inż. Jacek Tomasiak
17.06.2015 Analiza i ocena wpływu wybranych parametrów technologicznych na intensyfikację procesu przemiału cementu. Mgr inż. Joanna Sitkowska
3.06.2015 Metoda Six Sigma jako nowoczesny element zarządzania jakością. Mgr Izabela Czabak-Górska
3.06.2015 Rozwój produktu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Mgr inż. Paweł Sattler
3.06.2015 Zarządzanie procesami produkcyjnymi za pomocą wskaźników QCDSM. Mgr inż. Adam Busławski
29.04.2015 Rozwój produktu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości Mgr inż. Paweł Sattler
29.04.2015 Parametryzacja warunków pracy suszarni węgla brunatnego z wykorzystaniem modelowania ekspansji złoża fluidalnego Mgr inż. Krystian Ryszczyk
25.03.2015 Znaczenie zastosowania wskaźników QCDSM w zarządzaniu systemami produkcyjnymi Mgr inż. Adam Busławski
25.02.2015 Wpływ technik przemiału na jakość cementu Mgr inż. Joanna Sitkowska
25.02.2015 Nowe technologie wykorzystania procesowej energii odpadowej Mgr inż. Jacek Tomasiak
3.12.2014 Metoda wielowymiarowej analizy przepływu zasobów w zunifikowanym systemie zarządzania procesami produkcyjnymi (seminarium otwierające przewód doktorski) Mgr inż. Krystian Wojtkiewicz
04.12.2013 Wpływ mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO
05.11.2014 Metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego (seminarium otwierające przewód doktorski) Mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
10.09.2014
godz. 8.30
Wysokosprawna kogeneracja jako efektywne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej dla celów przemysłowych Mgr inż. Aleksandra Otawa
10.09.2014
godz. 9.15
Badanie kreatywności pracowników produkcyjnych z zastosowaniem opracowanego systemu Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń
04.06.2014 Analiza i ocena zastosowania metody łańcucha krytycznego w dużych projektach Mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
04.06.2014 Badanie produktywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym Mgr inż. Michaela Rostek
28.05.2014 Zastosowanie wybranych elementów metodyk zarządzania projektami do usprawnienia systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Mgr inż. Robert Maksymowicz
05.03.2014 Sposoby reprezentacji procesów produkcyjnych Mgr inż. Krystian Wojtkiewicz
02.04.2014 Funkcje Lapunowa o zmiennym znaku w teorii liniowych rozszerzeń układów dynamicznych Dr inż. Dariusz Pączko