Projekty zakończone

Projekty zrealizowane na Wydziale

Projekt badawczy UMO-2012/05/B/HS4/04139
Tytuł projektu Model parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych
Kierownik projektu dr hab. Ewa KULIŃSKA
Nazwa instytucji finansującej Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji 22.02.2013r. - 21.10.2015r.
Projekt badawczy POIG.01.03.01-00-040/08
Tytuł Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych
Oś priorytetowa I "Badania i Rozwój Nowoczesnej Technologii", Działanie 1.3 "Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe"
Podziałanie 1.3.1 "Projekty Rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na zastosowanie w praktyce"
Kierownik Halina Pawlak - Kruczek /Politechnika Wrocławska
Koordynator ze strony Politechniki Opolskiej i główny wykonawca dr hab. inż. Zbigniew PLUTECKI
Realizatorzy Politechnika Wrocławska/ Politechnika Opolska/ Instytut Górnictwa Odkrywkowego Instytut-Poltegor
Finansowanie Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu Państwa (15%).
Okres realizacji 01.01.2009 - 31.12.2014
Projekt badawczyN N101 005238
Tytuł projektuLOGIKI MODALNE BROUWERA
Kierownik projektudr hab. Zofia KOSTRZYCKA
Realizatorzy Politechnika Opolska
Finansowanie Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji 18.03.2010r. - 17.09.2011r.
Projekt badawczy 4025/B/H03/2011/40
Tytuł projektu OPRACOWANIE MODELU PLANOWANIA I SZACOWANIA KOSZTÓW INNOWACJI
Kierownik projektu dr inż. Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA
Realizatorzy Politechnika Opolska
Finansowanie Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji 04.05.2011 - 03.11.2013
Projekt badawczy RPOP.01.03.01-16-013/12-00.
Tytuł projektu Optymalizacja parametryczna obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych z uwzględnieniem kryterium jakości technologicznej warstwy wierzchniej - doposażenie laboratorium Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej w Opolu
Kierownik dr Grzegorz Królczyk
Realizatorzy Politechnika Opolska
Finansowanie RPO Woj. opolskiego, MNiSW
Okres realizacji 01.08.2012 -31.12.2013
Wyniki badań Pobierz

Udział w projektach realizowanych w innych jednostkach

Projekt badawczy N R06 0001 06
Tytuł projektu Hybrydowe techniki pomiaru migracji wielkości geometrycznych instalacji kotłowych
Kierownik prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza /Politechnika Opolska
Główny wykonawca dr hab. inż. Sławomir ZATOR
Główny wykonawca dr hab. inż. Jerzy DUDA
Realizatorzy Politechnika Opolska
Finansowanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji 01.08.2009 - 31.03.2011
Projekt badawczy PARP POIG.01.04.00-16-012/10
Tytuł Innowacyjny system do pomiaru efektywności turbin wiatrowych
Kierownik Mariusz Chrapek
Główny wykonawca dr inż. Katarzyna RUDNIK
Realizatorzy Politechnika Opolska, Wind-service.com Sp. z o.o., Agencja Informatyczna SPRINTER
Finansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji 01.07.2011 - 31.12.2013
Projekt badawczy SP/J/5/143 682/11
Tytuł Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej
Kierownik prof. dr hab. inż. Ewald MACHA
Wykonawca Magdalena JURCZYK-BUKOWSKA
Wykonawca dr inż. Piotr CHWASTYK
Finansowanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres udziału 01.12.2011 - 01.12.2013
Nr proj. N N512 479039
Osoba dr inż. Barbara MIŁASZEWICZ
Forma udziału główny wykonawca
Realizacja zadania Pomiary udziału objętościowego gazu oraz identyfikacja struktur przepływu dwufazowego w minikanałach
Typ projektu własny w 39 konkursie NCBiR
Tytuł Badania przepływu dwufazowego w pękach rur oraz kanałach miniwymienników ciepła
Kierownik prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich
Finansowanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin realizacji 10.09.2009-09.09.2013
Projekt badawczy UMO-2013/09/B/HS1/00701
Tytuł projektu Skończenie rozgałęzione struktury relacyjne w badaniach nad logikami modalnymi
Kierownik projektu dr hab. Zofia KOSTRZYCKA
Nazwa instytucji finansującej Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji 07.03.2014r. - 06.09.2015r.