Otwarte przewody doktorskie

Imię i nazwisko Paweł Sattler
Tytuł rozprawy Rozwój produktu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na wybranym przykładzie
Promotor dr hab. inż. Zbigniew Plutecki
Promotor pomocniczy dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
Data otwarcia przewodu 17.06.2015
Imię i nazwisko Adam Busławski
Tytuł rozprawy Ocena wpływu wskaźników Q, C, D, S, M na zarządzanie procesami produkcyjnymi
Promotor dr hab. inż. Ewa Kulińska
Promotor pomocniczy dr inż. Marek Matulewski
Data otwarcia przewodu 17.06.2015
Imię i nazwisko Joanna Sitkowska
Tytuł rozprawy Analiza i ocena wpływu wybranych parametrów technologicznych na intensyfikację procesu przemiału cementu
Promotor dr hab. inż. Jerzy Duda
Promotor pomocniczy dr inż. Marek Wasilewski
Data otwarcia przewodu 01.07.2015
Imię i nazwisko Jacek Tomasiak
Tytuł rozprawy Metodyka efektywnego wykorzystania entalpii odpadowej na przykładzie wybranego procesu technologicznego
Promotor dr hab. inż. Jerzy Duda
Promotor pomocniczy dr inż. Marek Wasilewski
Data otwarcia przewodu 01.07.2015
Imię i nazwisko Krystian Ryszczyk
Tytuł rozprawy Modelowanie i badania symulacyjne w procesie technologicznego przepływu materiałów sypkich podczas suszenia
Promotor dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO
Promotor pomocniczy dr inż. Anna Duczkowska-Kądziel
Data otwarcia przewodu 20.01.2016
Imię i nazwisko Izabela Czabak-Górska
Tytuł rozprawy Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej
Promotor dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO
Promotor pomocniczy dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz
Data otwarcia przewodu 20.01.2016