Doktoraty

Imię i nazwisko Mgr inż. Dariusz Masłowski
Tytuł rozprawy Wielokryterialny model sterowania pojazdami miejskiej komunikacji zbiorowej. Case study na podstawie miasta Opola.
Promotor Dr hab. inż. Ewa Kulińska
Promotor pomocniczy Dr Kinga Kijewska - Akademia Morska w Szczecinie
Data obrony doktoratu 26.09.2019 r.
Dokumenty do pobrania

Streszczenie

Imię i nazwisko Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka
Tytuł rozprawy Model zarządzania ryzykiem w transformacji łańcuchów dostaw
Promotor Dr hab. inż. Ewa Kulińska
Promotor pomocniczy -
Data obrony doktoratu 08.07.2019 r.
Dokumenty do pobrania

Streszczenie

Imię i nazwisko Mgr inż. Aleksandra Otawa
Tytuł rozprawy Metodyka prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych do wyznaczania strategii inwestycyjnej w przedsiębiorstwach wykorzystujących źródła ciepła
Promotor Dr hab. inż. Waldemar Skomudek
Promotor pomocniczy Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan
Data obrony doktoratu 14.06.2019 r.
Dokumenty do pobrania

Streszczenie

Imię i nazwisko Mgr inż. Michaela Rostek
Tytuł rozprawy Badanie produktywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych
Promotor Prof. Dr hab. inż. Ryszard Knosala
Promotor pomocniczy -
Data obrony doktoratu 12.06.2019 r.
Dokumenty do pobrania

Streszczenie

Imię i nazwisko Izabela Czabak-Górska
Tytuł rozprawy Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej
Promotor Dr hab. inż. Marcin Lorenc
Promotor pomocniczy Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz
Data obrony doktoratu 17.04.2019 r.
Dokumenty do pobrania

Streszczenie

Imię i nazwisko Kamila Tomczak-Horyń
Tytuł rozprawy Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji
Promotor Prof. Dr hab. inż. Ryszard Knosala
Promotor pomocniczy Dr Barbara Wasilewska
Data obrony doktoratu 6.02.2019 r.
Dokumenty do pobrania

Streszczenie

Imię i nazwisko Katarzyna Marek-Kołodziej
Tytuł rozprawy Metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego
Promotor Dr hab. inż. Waldemar Skomudek
Promotor pomocniczy Dr inż. Iwona Łapuńka
Data obrony doktoratu 5.10.2016 r.
Dokumenty do pobrania

Streszczenie