Konferencje

2019

TematMiędzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Nowe dyrektywy unijne dla rolnictwa w świetle nauki – dyrektywa azotanowa a jakość surowców do produkcji żywności”
Termin 13.12.2019 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Opole
Organizatorzy
 • Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej
 • Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Katedra Inżynierii Biosystemów
 • SPIC in Agriculture
 • Micromix Polska
 • Biostyma
 • Krajowa Federacja Producentów Zbóż
 • Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
Opis Adresatami konferencji są pracownicy oraz studenci Politechniki Opolskiej, rolnicy, przedsiębiorcy, inni zainteresowani. Wstęp jest bezpłatny.
Kontakt Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Katedra Inżynierii Biosystemów
ul. S. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
Strona WWW https://kib.po.opole.pl/
TematV Ogólnopolska Konferencja „Zdrowa Opolszczyzna”
Termin 11.12.2019 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów - SKN "Żubr"
Opis Konferencja organizowana przez Studenckie Koło Naukowe „Żubr” adresowana jest do studentów oraz osób zainteresowanych tematyką. W programie przewidziane są 2 sesje referatowe. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Kontakt

SKN „Żubr”
Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Katedra Inżynierii Biosystemów
ul. S. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
Tel. +48 (77) 449 8470

Strona WWW -
TematMiędzynarodowe Warsztaty Naukowe z cyklu: „Nowe technologie analizy gleby”
Termin 27.11.2019 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Opole
Organizatorzy
 • Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej
 • Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Katedra Inżynierii Biosystemów
Opis Adresatami konferencji są pracownicy oraz studenci Politechniki Opolskiej, rolnicy, przedsiębiorcy, inni zainteresowani. Wstęp jest bezpłatny.
Kontakt Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Katedra Inżynierii Biosystemów
ul. S. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
Strona WWW https://kib.po.opole.pl/
TematKonferencja pt.: Fotowoltaika. Elektromobilność. Perspektywy rozwoju i zagrożenia.
Termin 16.10.2019 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Politechnika Opolska, ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Aula Główna.
Organizatorzy
 • SITP Oddział Katowice Koło Opole
 • Komenda Wojewódzka PSP w Opolu
 • Tauron Dystrybucja
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki. Katedra Zarządzania Energetyką.
Opis Dzięki udziałowi w konferencji prelegentów PSP, służb energetycznych, świata nauki i zagranicznych gości, możliwe było przedstawienie aktualnej problematyki związanej z rozwojem odnawialnych źródeł energii, a także dynamicznym rozwojem elektromobilności. Podczas konferencji dyskutowano na temat perspektyw rozwoju i zagrożeń wynikających z poruszanej problematyki. Uczestnicy konferencji mogli się zapoznać się z propozycjami optymalizacji funkcjonowania i współpracy służb oraz instytucji działających w obszarze energii odnawialnej i elektromobilności.
Kontakt Adres do korespondencji: Katedra Zarządzania Energetyką , Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
Strona WWW -
TematKonferencja pt.: Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Substancje niebezpieczne pod kontrolą.
Termin 10.10.2019 r.
Rozpoczęcie godz. 8.00
Lokalizacja Politechnika Opolska, ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Aula Główna.
Organizatorzy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu.
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy.
Opis Celem głównym konferencji organizowanej w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje.
Kontakt Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Strona WWW http://www.ospsbhp.opole.pl/
TematXVIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu: „Innowacje i technika a zdrowie – interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Termin 19-21.11.2019 r.
Rozpoczęcie godz. 15.00
Lokalizacja Jarnołtówek
Organizatorzy
 • Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej
 • Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Katedra Inżynierii Biosystemów
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Ośrodek Medyczny "Samarytanin" w Opolu
Opis

Tematyka konferencji:

 • inżynieria rolnicza
 • produkcja żywności i zdrowa żywność
 • zrównoważony rozwój w przemyśle rolno-spożywczym
 • nowe technologie w przemyśle rolno-spożywczym
 • biogospodarka
 • inżynieria biosystemów
Kontakt Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW https://kib.po.opole.pl/

2018

TematKonferencja pt.: Czas na zmiany – dyrektywa azotanowa w praktyce w warunkach zmian klimatycznych – II edycja.
Termin 12.12.2018 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Politechnika Opolska, ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Aula Błękitna.
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
 • Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Twardawie.
Opis Konferencja adresowana jest do społeczności akademickiej, przedsiębiorców, rolników oraz wszystkich zainteresowanych. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Kontakt Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW -
TematIV Ogólnopolska Konferencja "Zdrowa Opolszczyzna"
Termin 7.12.2018 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów - SKN "Żubr"
Opis Konferencja organizowana przez Studenckie Koło Naukowe "Żubr", adresowana do studentów oraz osób zainteresowanych tematyką. W programie przewidziane są 2 sesje referatowe. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Kontakt Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW -
TematKonferencja pt.: BHP - Czy to się opłaca?
Termin 10.10.2018 r.
Rozpoczęcie godz. 8.00
Lokalizacja Politechnika Opolska, ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Sala 43C.
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu.
Opis Pracownicy służby BHP oraz osoby związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy, spotkali się na Politechnice Opolskiej, aby przedstawić sposoby nowoczesnego podejścia do organizacji bezpiecznej pracy, podczas konferencji pt. "BHP - Czy to się opłaca?".
Kontakt Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Strona WWW http://www.ospsbhp.opole.pl/
TematKonferencja pt. "Azot i co dalej …?"
Termin 26.06.2018 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
Opis Konferencja adresowana jest do społeczności akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Kontakt Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW -
TematXVII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu: "Innowacje i technika a zdrowie – interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"
Termin 17-19.04.2018 r.
Rozpoczęcie godz. 15.00
Lokalizacja Moszna
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Ośrodek Medyczny "Samarytanin" w Opolu
Opis

Tematyka konferencji:

 • inżynieria rolnicza
 • produkcja żywności i zdrowa żywność
 • zrównoważony rozwój w przemyśle rolno-spożywczym
 • nowe technologie w przemyśle rolno-spożywczym
 • biogospodarka
 • inżynieria biosystemów
Kontakt Tel. +48 796 500 116. Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW -

2017

TematIII Ogólnopolska Konferencja "Zdrowa Opolszczyzna"
Termin 7.12.2017 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów – SKN "Żubr"
Opis Konferencja organizowana przez studentów Studenckiego Koła Naukowego "Żubr", adresowana do studentów. W programie przewidziane są 2 sesje referatowe. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Kontakt Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW -
TematMiędzynarodowe Warsztaty Naukowo - Techniczne "Innowacje - Synergia Nauki i Przemysłu"
Termin 21-23.11.2017r.
Rozpoczęcie 21.11.2017r.
Lokalizacja Lądek - Zdrój
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
Opis Warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu: inżynieria rolnicza, produkcja żywności i zdrowa żywność, zrównoważony rozwój w przemyśle rolno-spożywczym, nowe technologie w przemyśle rolno-spożywczym, biogospodarka, inżynieria biosystemów.
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8361, 449 8878, e-mail: warsztaty.rtzz@po.opole.pl Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW -
TematKonferencja Krajowa sieć obszarów wiejskich – dobre praktyki.
Termin 26.10.2017
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Opole - Politechnika Opolska, 45-271 Opole, ul. S. Mikołajczyka 16, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
 • Izba Rolnicza w Opolu
Opis Konferencja adresowana jest do pracowników i studentów Politechniki Opolskiej, przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych.
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8469, 449 8361, e-mail: kib@po.opole.pl Adres do korespondencji: Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW https://wipil.po.opole.pl
TematII Konferencja "Gleba – od niej wszystko się zaczyna"
Termin 30.05.2017
Rozpoczęcie godz. 10.00
Lokalizacja Opole - Politechnika Opolska, 45-271 Opole, ul. S. Mikołajczyka 16, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
Opis Tematyka konferencji:
 • analiza frakcyjna gleby
 • żyzność gleby
 • systemem nawożenia AKRA
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8469, 449 8361, e-mail: kib@po.opole.pl Adres do korespondencji: Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW https://wipil.po.opole.pl
TematI Opolski Kongres Mediatorów
Termin 29.05.2017
Rozpoczęcie godz. 10.00
Lokalizacja Opole - Politechnika Opolska, 45-271 Opole, ul. S. Mikołajczyka 16, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
 • Opolskie Centrum Mediacji
 • Fundacja "Unia Regionalnych Centrów Mediacji"
 • Polska Izba Mediatorów
 • Grupa Forbis sp. z o. o.
 • Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
 • Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów
Opis

Porządek kongresu:

 • Warsztat superwizyjny dla mediatorów
 • Szkoła dialogu
 • Warsztat z zakresu mediacji klasycznych oraz konstruowania ugód
 • Charakterystyka stanu społeczeństwa obywatelskiego
 • Przedstawienie remedium na współpracę i rozwój mediacji
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8469, 449 8361, e-mail: kib@po.opole.pl Adres do korespondencji: Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW https://wipil.po.opole.pl

2016

TematMiędzynarodowe Warsztaty "Nauka, Technika, Życie – postęp naukowo-techniczny"
Termin 15-17.11.2016 r.
Rozpoczęcie 15.11.2016 r.
Lokalizacja Lądek – Zdrój
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów.
Opis Warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu:
 • inżynieria rolnicza,
 • produkcja żywności i zdrowa żywność,
 • zrównoważony rozwój w przemyśle rolno-spożywczym,
 • nowe technologie w przemyśle rolno-spożywczym,
 • biogospodarka,
 • inżynieria biosystemów.
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8469, 449 8361, e-mail: kib@po.opole.pl
Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW http://kib.po.opole.pl
TematXX Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego
Termin 19.05.2016
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Centrum Nauka-Biznes, ul. Waryńskiego 4, Opole
Organizatorzy
 • Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
Opis Temat wiodący warsztatów: Użyteczność badań marketingowych w teorii i praktyce badawczej
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8721, e-mail: wikm@po.opole.pl
Adres do korespondencji: Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki, Politechnika Opolska, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Strona WWW -
TematGleba - od niej wszystko się zaczyna
Termin 27.04.2016
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Opole - Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
Opis Tematyka konferencji:
 • Analiza frakcyjna gleby-system austriacki.
 • Żyzność gleby. Dynamika składników pokarmowych.
 • Innowacyjny system nawożenia AKRA.
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8469, 449 8361, e-mail: kib@po.opole.pl
Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW http://kib.po.opole.pl
TematOpolskie spotkanie z mikroorganizmami, światowy dzień wody.
Termin 22.03.2016
Rozpoczęcie godz. 10.00
Lokalizacja Opole - Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
Opis Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie poprawy dobrostanu środowiska, konkurencyjności rolnictwa oraz jakości wytwarzanej żywności.
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8469, 449 8361, e-mail: kib@po.opole.pl
Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW http://kib.po.opole.pl
TematXIX Konferencja "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji" - Spotkanie Nauki z Biznesem.
Termin 28.02 – 01.03.2016
Rozpoczęcie godz. 16.00
Lokalizacja Zakopane
Organizatorzy
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
 • Komitet Inżynierii Produkcji PAN
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich/ Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych – PWSZ w Nysie
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej
Opis Badania związane z innowacyjnością procesów i produktów planowane są obecnie przez środowiska naukowe w prawie wszystkich uczelniach technicznych, ekonomicznych i uniwersytetach. Spotkanie w ramach niniejszej konferencji może być dobrą okazją do integracji środowiska, a w konsekwencji do integracji podejmowanych badań. Specyfiką badań prowadzonych w ramach nowej dyscypliny inżynieria produkcji jest istnienie ścisłych związków z konkretnymi przedsiębiorstwami. Ożywienie polskiej gospodarki skłania przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjność zarówno procesu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i zarządzania procesem produkcyjnym. Stanowi to doskonałą podstawę do ścisłej integracji nauki z przemysłem, do której ta konferencja może się także przyczynić.
Kontakt Sekretarz konferencji: dr inż. Piotr Wittbrodt, tel. +48 692 627 853, e-mail: zakopane@ptzp.org.pl
Adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, ul. Katowicka 65/5, 45-061 Opole
Strona WWW http://ptzp.org.pl

2015

TematIV Opolska Konferencja z cyklu Biologizacja Rolnictwa nt. Inteligentna Technologia Biologizacji Życia "Pożyteczne mikroorganizmy - deklastrowana woda"
Termin 24.02.2015
Rozpoczęcie godz. 10.00
Lokalizacja Opole - Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, Budynek Łącznik, Aula Błękitna
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
Opis Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie poprawy dobrostanu środowiska, konkurencyjności rolnictwa oraz jakości wytwarzanej żywności.
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8469, 449 8361, e-mail: kib@po.opole.pl
Adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW http://kib.po.opole.pl

2014

TematXVII Konferencja "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji"
Termin 23.02.2014 r. - 25.02.2014 r.
Rozpoczęcie godz. 16.00
Lokalizacja Zakopane
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Komitet Inżynierii Produkcji PAN Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych - PWSZ w Nysie
Opis Cel konferencji: Badania związane z innowacyjnością procesów i produktów planowane są obecnie przez środowiska naukowe w prawie wszystkich uczelniach technicznych, ekonomicznych i uniwersytetach. Spotkanie w ramach niniejszej konferencji może być dobrą okazją do integracji środowiska, a w konsekwencji do integracji podejmowanych badań. Specyfiką badań prowadzonych w ramach nowej dyscypliny inżynieria produkcji jest istnienie ścisłych związków z konkretnymi przedsiębiorstwami. Ożywienie polskiej gospodarki skłania przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjność zarówno procesu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i zarządzania procesem produkcyjnym. Stanowi to doskonałą podstawę do ścisłej integracji nauki z przemysłem, do której ta konferencja może się także przyczynić. Tematyka obrad znajduje się na stronie internetowej (patrz niżej).
Kontakt Informacje organizacyjne: dr inż. Mariusz Kołosowski, adres mail.: zakopane@po.opole.pl Informacje dot. artykułów i publikacji: dr inż. Piotr Wittbrodt, tel. 692 627 853
Strona WWW http://ptzp.org.pl/
TematXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Forum Energetyków GRE 2014
Termin 14.06.2014 r. - 16.06.2014 r.
Rozpoczęcie godz. 16.00
Lokalizacja Szczyrk
Organizatorzy
 • Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych
 • Wydawnictwo Nowa Energia
Opis Cel konferencji: Głównym celem Konferencji jest wymiana doświadczeń przemysłu i nauki, prezentacja osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki, promocja ofert w zakresie nauki, eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem postępu w technologii budowy i eksploatacji systemów energetycznych oraz prezentacja osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych uzyskanych w czterech zadaniach badawczych realizowanych w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii".
Kontakt Informacje organizacyjne: Dorota Kubek, adres mail: gre@nowa-energia.com.pl, tel. 602 647 315.
Informacje dot. artykułów i publikacji: mgr inż. Krystian Ryszczyk, adres mail: k.ryszczyk@po.opole.pl, tel. 774498023
Strona WWW http://www.keisp.po.opole.pl/index.php/19-xiv-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-techniczna-forum-energetykow-gre-2014
TematMiędzynarodowe Warsztaty Akademickie "Rolnictwo, Technika, Zdrowie, Życie – Biologizacja Rolnictwa"
Termin 2-3.12.2014 r.
Rozpoczęcie godz. 10.00
Lokalizacja Sławice k.Opola
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
Opis Warsztaty w obszarach tematycznych: rolnictwo, zdrowie i etyka, życie. Warsztaty te integrują specjalistów z różnych dziedzin nauki analizujących mechanizmy zrównoważonego rozwoju świata. Szczególne miejsce w obradach poświęcone jest problemowi współczesnego rolnictwa i przemysłu spożywczego stanowiąc tym samym doskonałą platformę współpracy i wymiany doświadczeń.
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8361, 449 8878, e-mail: warsztaty.rtzz@po.opole.pl, adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Strona WWW http://kib.po.opole.pl
TematZrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Biowęgiel jako ratunek dla gleb zdegradowanych.
Termin 16.12.2014 r.
Rozpoczęcie godz. 10.00
Lokalizacja Opole, Politechnika Opolska, Aula Błękitna Budynku „Łącznik”, 45-271 Opole, ul. Stanisława Mikołajczyka 16.
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
 • Izba Rolnicza w Opolu
 • Oddział Regionalny KRUS Oddział w Opolu
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Opolu
 • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe
 • Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu
Opis Konferencja bezpłatna.
Kontakt Tel. +48 (77) 449 8361, e-mail: kib@po.opole.pl, adres do korespondencji: Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45 – 271 Opole
Strona WWW brak

2013

TematXVI Konferencja "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji"
Termin 24.02.2013 r. - 26.02.2013 r.
Rozpoczęcie godz. 16.00
Lokalizacja Zakopane
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
 • Komitet Inżynierii Produkcji PAN
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Opis Cel konferencji: Badania związane z innowacyjnością procesów i produktów planowane są obecnie przez środowiska naukowe w prawie wszystkich uczelniach technicznych, ekonomicznych i uniwersytetach. Spotkanie w ramach niniejszej konferencji może być dobrą okazją do integracji środowiska, a w konsekwencji do integracji podejmowanych badań. Specyfiką badań prowadzonych w ramach nowej dyscypliny inżynieria produkcji jest istnienie ścisłych związków z konkretnymi przedsiębiorstwami. Ożywienie polskiej gospodarki skłania przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjność zarówno procesu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i zarządzania procesem produkcyjnym. Stanowi to doskonałą podstawę do ścisłej integracji nauki z przemysłem, do której ta konferencja może się także przyczynić. Tematyka obrad znajduje się na stronie internetowej (patrz niżej). http://www.ptzp.org.pl/s49/Konferencja_Innowacje_w_Zarzadzaniu_i_Inzynierii_Produkcji
Kontakt Sekretarz konferencji: dr inż. Piotr Wittbrodt, tel. 692 627 853
Strona WWW http://www.ptzp.org.pl/
TematWpływ innowacyjnych technologii produkcji pasz na żywienie zwierząt
Termin 20.05.2013 r.
Rozpoczęcie godz. 10.00
Lokalizacja Opole
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej
 • Mendel University in Brno
 • MTSE Micro Tracers Services Europe GmbH
Opis Poruszane podczas spotkania zagadnienia zostaną przygotowane i przedstawione m in. przez przedstawicieli różnych firm z branży paszowej. Zatem omawiane i poruszane będą problemy praktyczne z możliwością znalezienia konkretnych rozwiązań. Międzynarodowa konferencja będzie połączona z możliwością prezentacji i promocji własnych usług i produktów poprzez możliwość przygotowania stanowiska wystawienniczego.
Kontakt Sekretarz konferencji: dr inż Dominika Matuszek, tel. +48 77 4498361
Strona WWW http://kib.po.opole.pl/index.php?id=12
TematBiologizacja rolnictwa wsparciem dla biogospodarki
Termin 04.12.2013 r. - 05.12.2013 r.
Rozpoczęcie godz. 10.00
Lokalizacja Opole - Zakrzów
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej
 • Stowarzyszenie EkosystEM
 • Dolnośląskie Regionalne Centrum Mikroogranizmów
Opis Cel konferencji: Konferencja integrująca specjalistów z różnych dziedzin nauki analizujących mechanizmy zrównoważonego rozwoju świata. Szczególne miejsce w obradach poświęcone jest problemowi współczesnego rolnictwa stanowiąc tym samym doskonałą platformę współpracy i wymiany doświadczeń dla podmiotów zaangażowanych w zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi. Szczególna uwaga poświęcona zostanie biologizacji rolnictwa.
Kontakt Sekretarz konferencji: Dr inż. Łukasz Biłos, tel. +48 77 449 82 22
Strona WWW http://kib.po.opole.pl/index.php?id=32
TematXI Międzynarodowe Warsztaty Akademickie "Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie"
Termin 12.12.2013 r. - 14.12.2013 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Prószków
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej
 • Stowarzyszenie EkosystEM
 • Dolnośląskie Regionalne Centrum Mikroogranizmów
Opis Międzynarodowe Warsztaty w obszarach tematycznych: rolnictwo, technika, zdrowie i życie odbędą się już po raz jedenasty. Podczas Warsztatów przewiduje się sesję anglojęzyczną, do której zaprasza się w szczególności młodych naukowców.
Kontakt Sekretarz konferencji: dr inż Dominika Matuszek, tel. +48 77 4498361
Strona WWW http://kib.po.opole.pl/index.php?id=31

2012

TematI Opolska Konferencja nt. "Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego rolnictwa. ProBio Emy - wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy rolnika i konkurencyjność rolnictwa"
Termin 13.04.2012 r.
Rozpoczęcie godz. 9.00
Lokalizacja Politechnika Opolska "Łącznik" ul. Mikołajczyka 16
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Biosystemów
 • Oddział Regionalny KRUS w Opolu
 • Stowarzyszenie EkosystEM - Dziedzictwo Natury
 • Izba Rolnicza w Opolu
Opis dr inż. Jacek Wereszczaka mgr inż. Michał Morelowski e-mail: biuro@zdrowa-ziemia.pl Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów Długołęka, ul. Słoneczna 32 tel. 71/315-20-72, 512-015-812, 509-02-01-02
Kontakt  
Strona WWW http://www.po.opole.pl/engine/file_con.php?file=77;2104
Temat"Straty w systemie energetycznym - Problemy, zapobieganie, doświadczenia". Opole 2012
Termin 29.02.2012 r.
Lokalizacja Opole, Hotel Mercure - rejestracja 8.30
Organizatorzy
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Zarządzania Projektami
 • Center for Business Education Polska
Opis Patroni Honorowi: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Politechnika Opolska, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Kontakt dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO
Strona WWW http://www.cbepolska.pl/konferencja-straty-w-systemie-energetycznym.html?start=2