Biuro Organizacyjno-Administracyjne Wydziału

45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 31

tel. +48 77 449 8744
e-mail: wipil@po.opole.pl

Pracownicy Biura Organizacyjno-Administracyjnego Wydziału:

Obsługa administracyjno-finansowa Wydziału (podlega kontroli Dziekana):

- specjalista ds. ekonomicznych - mgr Żaneta Kaczmarek
- samodzielny referent ds. ekonomicznych - mgr Ewa Kulikowska

Obsługa organizacyjno-techniczna Wydziału (podlega kontroli Prodziekana ds. organizacyjnych):

- samodzielny referent ds. administracyjnych - mgr Patrycja Czumałowska-Siejka
- samodzielny referent ds. technicznych - mgr Waldemar Kania

Obsługa informatyczna Wydziału (podlega kontroli Dziekana):

- specjalista informatyk - mgr inż. Tomasz Sałajczyk

Obsługa dydaktyczna Wydziału (podlega kontroli Prodziekana ds. dydaktyki):

- starszy specjalista ds. dydaktyki - mgr Dorota Kaszyca
- specjalista ds. administracyjnych - mgr Adriana Grzesik

Obsługa administracyjno-finansowa Katedr (podlega kontroli Dziekana):

- specjalista ds. administracyjnych - Regina Lauer
- specjalista ds. administracyjnych - mgr inż. Katarzyna Staniszewska (realizuje zadania w siedzibie Katedry)

Obsługa administracyjno-finansowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (podlega kontroli Przewodniczącego dyscypliny naukowej):

- samodzielny referent ds. ekonomicznych - mgr Agnieszka Adamus

 

Biuro Organizacyjno-Administracyjne Wydziału obsługuje wszystkie sprawy, oprócz spraw studenckich.

Sprawy studenckie należy załatwiać w Ogólnowydziałowym Centrum Obsługi Studenta.