Pracownicy

SEKRETARIAT WYDZIAŁU

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8744
tel. +48 77 449 8745
fax: +48 77 449 9921
e-mail: wipil@po.opole.pl

Mgr inż. Iwona Gumińska

Specjalista ds. administracyjnych

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 309

tel. +48 77 449 8744

e-mail: i.guminska@po.opole.pl

Mgr Maria Piechaczek

Specjalista ds. ekonomicznych

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 311

tel. +48 77 449 8745

e-mail: m.piechaczek@po.opole.pl

Mgr Żaneta Kaczmarek

Samodzielny referent ds. ekonomicznych

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 311

tel. +48 77 449 8745

e-mail: za.kaczmarek@po.opole.pl

Teresa Borucka

Specjalista ds. dydaktyki

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 319

tel. +48 77 449 8666

e-mail: t.borucka@po.opole.pl

Mgr inż. Tomasz Sałajczyk

Specjalista informatyk

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 303

tel. +48 77 449 8683

e-mail: t.salajczyk@po.opole.pl

Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8721
fax: +48 77 449 9920
e-mail: wikm@po.opole.pl

Dr Anida Stanik-Besler

Adiunkt

Kierownik katedry

Prodziekan ds. dydaktyki

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 319

tel. +48 77 449 8722

e-mail: a.stanik-besler@po.opole.pl

Prof. dr hab. Oleksandr Hachkevych

Profesor zwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: IV, pokój: 402

tel. +48 77 449 8724

e-mail: o.hachkevych@po.opole.pl

Prof. dr hab. Heorhiy Shynkarenko

Profesor nadzwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: IV, pokój: 402

tel. +48 77 449 8729

e-mail: h.shynkarenko@po.opole.pl

www: http://h.shynkarenko.po.opole.pl

Dr hab. Zofia Kostrzycka, Prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 201

tel. +48 77 449 8728

e-mail: z.kostrzycka@po.opole.pl

www: http://z.kostrzycka.po.opole.pl/

Dr Volodymyr Flyud, Prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: IV, pokój: 402

tel. +48 77 449 8729

e-mail: v.flyud@po.opole.pl

www: http://v.flyud.po.opole.pl

Dr Bohdan Bozhenko

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 203

tel. +48 77 449 8727

e-mail: b.bozhenko@po.opole.pl

Dr Anna Chwastyk

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 207

tel. +48 77 449 8723

e-mail: a.chwastyk@po.opole.pl

Dr Marek Kostrzewa

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 204b

tel. +48 77 449 8838

e-mail: m.kostrzewa@po.opole.pl

Dr Andrzej Kotlorz

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: IV, pokój: 403

tel. +48 77 449 8723

e-mail: a.kotlorz@po.opole.pl

www: http://a.kotlorz.po.opole.pl/

Dr Anna Koziarska

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 204

tel. +48 77 449 8725

e-mail: a.koziarska@po.opole.pl

Dr Mariusz Kubus

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 207

tel. +48 77 449 8723

e-mail: m.kubus@po.opole.pl

Dr inż. Dariusz Pączko

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: IV, pokój: 403

tel. +48 77 449 8726

e-mail: d.paczko@po.opole.pl

Dr Małgorzata Wiatr

Adiunkt

 

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: IV, pokój: 403

tel. +48 77 449 8726

e-mail: m.wiatr@po.opole.pl

Dr Andrzej Metelski

Starszy wykładowca

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 207

tel. +48 77 449 8723

e-mail: a.metelski@po.opole.pl

Dr Zyta Szylicka

Starszy wykładowca

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 204

tel. +48 77 449 8725

e-mail: z.szylicka@po.opole.pl

Dr inż. Hanna Ścięgosz

Starszy wykładowca

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 203

tel. +48 77 449 8735

e-mail: h.sciegosz@po.opole.pl

www: http://h.sciegosz.po.opole.pl

Dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Starszy wykładowca

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 204

tel. +48 77 449 8725

e-mail: k.wojteczek-laszczak@po.opole.pl

www: http://k.wojteczek.po.opole.pl

Maria Ginter

Pracownik inżynieryjno-techniczny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 202

tel. +48 77 449 8721

e-mail: m.ginter@po.opole.pl

Katedra Fizyki

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8836
tel. +48 77 449 8837

Prof. dr hab. Zbigniew Czapla

Profesor zwyczajny

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 206a

tel. +48 77 449 8837, 77 449 8840

e-mail: z.czapla@po.opole.pl

Dr Czesław Górecki

Kierownik katedry

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 203

tel. +48 77 449 8837

e-mail: c.gorecki@po.opole.pl

Dr Andrzej Kozdraś

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 204a

tel. +48 77 449 8838, 77 449 8837

e-mail: a.kozdras@po.opole.pl

Dr Dorota Strózik-Kotlorz

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 206a

tel. +48 77 449 8840

e-mail: d.strozik-kotlorz@po.opole.pl

e-mail: kwark@po.opole.pl

www: http://www.kwark.po.opole.pl

Dr Sylwester Wacke

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 206a

tel. +48 77 449 8840

e-mail: s.wacke@po.opole.pl

Dr Aleksandra Żurawska

Adiunkt

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 302

tel. +48 77 449 8839

tel. +48 77 449 8746

e-mail: a.zurawska@po.opole.pl

Dr Barbara Klimesz

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 201a

tel. +48 77 449 8837, 77 449 8836

e-mail: b.klimesz@po.opole.pl

Dr Adam Ingram

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 103

tel. +48 77 449 8836

tel. +48 77 46 51 081

e-mail: a.ingram@po.opole.pl

Dr Franciszek Gajda

Starszy wykładowca

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 201

tel. +48 77 449 8836, 77 449 8837

e-mail: f.gajda@po.opole.pl

Dr Zbigniew Michno

Starszy wykładowca

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 204b

tel. +48 77 449 8838

e-mail: z.michno@po.opole.pl

Mgr Jadwiga Emich-Kokot

Starszy Specjalista fizyk

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 103

tel. +48 77 449 8836

e-mail: j.emich-kokot@po.opole.pl

Witold Pęczak

Samodzielny mechanik

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 103

tel. +48 77 449 8836

e-mail: w.peczak@po.opole.pl

Jacek Wachowski

Samodz. referent ds. technicznych

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 211

tel. +48 77 449 8836

e-mail: j.wachowski@po.opole.pl

INSTYTUT INNOWACYJNOŚCI PROCESÓW
I PRODUKTÓW

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8845
pokój: 112

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala

Dyrektor Instytutu

Kierownik katedry

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 112

tel. +48 77 449 8845

e-mail: r.knosala@po.opole.pl

Dr inż. Piotr Wittbrodt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 B

tel. +48 77 449 8849

e-mail: p.wittbrodt@po.opole.pl

Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8848

e-mail: k.tomczak-horyn@po.opole.pl

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

e-mail: d.jagoda@po.opole.pl

Dr inż. Anna Deptuła

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8731

e-mail: an.deptula@po.opole.pl

Mgr inż. Michaela Rostek

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 113

tel. +48 77 449 8846

e-mail: m.rostek@po.opole.pl

Mgr inż. Ryszard Serafin

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 B

tel. +48 77 449 8849

e-mail: r.serafin@po.opole.pl

Dr Barbara Wasilewska

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

e-mail: b.karlinska@po.opole.pl

Katedra Inżynierii Wiedzy

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8730
pokój: 213

Prof. dr hab. Marian Partyka

Kierownik katedry

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 213

tel. +48 77 449 8730

e-mail: m.partyka@po.opole.pl

Dr inż. Grzegorz Garbacz

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 212

tel. +48 77 449 8731

e-mail: g.garbacz@po.opole.pl

Dr inż. Alfred Paszek

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 B

tel. +48 77 449 8849

e-mail: a.paszek@po.opole.pl

Dr inż. Katarzyna Rudnik

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

e-mail: k.rudnik@po.opole.pl

Dr inż. Adam Deptuła

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 212

tel. +48 77 449 8733

e-mail: a.deptula@po.opole.pl

Mgr inż. Agnieszka Tiszbierek

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 212

tel. +48 77 449 8731

e-mail: a.tiszbierek@po.opole.pl

Mgr inż. Maria Natorska

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 212

tel. +48 77 449 8731

e-mail: m.natorska@po.opole.pl

Katedra Zarządzania Projektami

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8731
piętro: III, pok. 309

Dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Prof. PO

Kierownik katedry

Dziekan

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pok. 309

tel. +48 77 449 8743

e-mail: w.skomudek@po.opole.pl

Dr inż. Iwona Łapuńka

Zastępca dyrektora Instytutu

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8850

e-mail: i.lapunka@po.opole.pl

Dr inż. Dominika Biniasz

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 113

tel. +48 77 449 8846

e-mail: d.biniasz@po.opole.pl

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8850

e-mail: k.marek-kolodziej@po.opole.pl

Mgr inż. Aleksandra Otawa

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8850

e-mail: a.otawa@po.opole.pl

Katedra Innowacyjnych Procesów Technologicznych

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8847
pokój: 114

Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, Prof. PO

Kierownik katedry

Profesor nadzwyczajny

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 114

tel. +48 77 449 8847

e-mail: z.plutecki@po.opole.pl

Dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 04

tel. +48 77 449 8832

e-mail: m.jurczyk-bunkowska@po.opole.pl

Dr Anna Duczkowska-Kądziel

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 113

tel. +48 77 449 8849

e-mail: a.duczkowska-kadziel@po.opole.pl

Dr inż. Marek Wasilewski

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111B

tel. +48 77 449 8849

e-mail: m.wasilewski@po.opole.pl

Mgr inż. Krystian Ryszczyk

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111B

tel. +48 77 449 8733

e-mail: k.ryszczyk@po.opole.pl

Katedra Zarządzania Energetyką

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8847
pokój: 114

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

Kierownik katedry

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 114

tel. +48 77 449 8847

e-mail: r.bartnik@po.opole.pl

Dr hab. inż. Sławomir Zator, Prof. PO

Prodziekan ds. nauki

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 302

tel. +48 77 449 8746

tel. +48 77 449 8745 (sekr.)

e-mail: s.zator@po.opole.pl

Dr inż. Zbigniew Buryn

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 B

tel. +48 77 449 8848

e-mail: z.buryn@po.opole.pl

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

e-mail: a.hnydiuk-stefan@po.opole.pl

Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8731
pokój: 203

Dr hab. inż. Marcin Lorenc, Prof. PO

Kierownik katedry

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 213

tel. +48 77 449 8731

e-mail: m.lorenc@po.opole.pl

Dr hab. inż. Katarzyna Hys, Prof. PO

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8850

e-mail: k.hys@po.opole.pl

Dr inż. Aneta Kucińska–Landwójtowicz

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

e-mail: a.kucinska@po.opole.pl

Dr inż. Regina Mazurek

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 113

tel. +48 77 449 8846

e-mail: r.mazurek@po.opole.pl

Mgr Izabela Czabak-Górska

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

e-mail: i.gorska@po.opole.pl

Sekretariat

Regina Lauer

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 112

tel. +48 77 449 8845

e-mail: r.lauer@po.opole.pl

Mgr Adriana Grzesik

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

pokój: 318

tel. +48 77 449 8682

e-mail: ad.grzesik@po.opole.pl

Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8841
tel. +48 77 449 8843
tel. +48 77 449 8842
e-mail: kibp@po.opole.pl

Dr Tomasz Wołczański

Adiunkt

P.o. Kierownika katedry

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: -1, pokój: 1/7

tel. +48 77 449 8843, +48 603 321 211

e-mail: t.wolczanski@po.opole.pl

Dr hab. inż. Adam Rotkegel, Prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 312

tel. +48 77 449 8674

e-mail: a.rotkegel@po.opole.pl

Dr Stefan Moryń

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: -1, pokój: 1/7

tel. +48 77 449 8689

e-mail: s.moryn@po.opole.pl

Dr Iwona Mulicka

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: -1, pokój: 1/7

tel. +48 77 449 8689

e-mail: i.mulicka@po.opole.pl

Dr inż. Jarosław Trembacz

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 313

tel. +48 77 449 8673

e-mail: j.trembacz@po.opole.pl

Dr inż. Rafał Łuszczyna

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 314

tel. +48 77 449 8672

e-mail: r.luszczyna@po.opole.pl

Dr inż. Wojciech Macek

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 313

tel. +48 77 449 8673

e-mail: w.macek@po.opole.pl

Mgr inż. Adrian Nosol

Asystent

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 314

tel. +48 77 449 8672

e-mail: a.nosol@po.opole.pl

Mgr inż. Marek Kmiecik

Starszy referent techniczny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: II, pokój: 202

tel. +48 77 449 8841

e-mail: m.kmiecik@po.opole.pl

Katedra Logistyki

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8851

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, Prof. PO

Kierownik katedry

Profesor nadzwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 502

tel. +48 77 449 8851

e-mail: e.kulinska@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik

Profesor zwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 521

tel. +48 77 449 8851

e-mail: r.budzik@po.opole.pl

Dr hab. inż. Krzysztof Olejnik, Prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 520

tel. +48 77 449 8851

e-mail: k.olejnik@po.opole.pl

Dr inż. Marcin Łopuszyński

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 508

tel. +48 77 449 8851

e-mail: m.lopuszynski@po.opole.pl

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 508

tel. +48 77 449 8851

e-mail: b.milaszewicz@po.opole.pl

Dr inż. Joanna Rut

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 507

tel. +48 77 449 8851

e-mail: j.rut@po.opole.pl

Dr inż. Monika Wengel

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 508

tel. +48 77 449 8851

e-mail: m.wengel@po.opole.pl

Dr Lilliana Wojtynek

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 507

tel. +48 77 449 8851

e-mail: l.wojtynek@po.opole.pl

Mgr Dariusz Masłowski

Asystent

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 503

tel. +48 77 449 8851

e-mail: d.maslowski@po.opole.pl

Mgr inż. Anna Korczak

Asystent

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 503

tel. +48 77 449 8851

e-mail: a.korczak@po.opole.pl

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Asystent

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 503

tel. +48 77 449 8851

e-mail: m.dendera-gruszka@po.opole.pl

Katedra Zastosowań Chemii i Mechaniki

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
tel. +48 77 4498771
tel. +48 77 4498756

Dr hab. inż. Janusz Pająk, Prof. PO

Kierownik katedry

Profesor nadzyczajny

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 214

tel. +48 77 449 8758

e-mail: j.pajak@po.opole.pl

Dr hab. inż Maria Madej-Lachowska, Prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 210A

tel. +48 77 449 8774

e-mail: m.madej-lachowska@po.opole.pl

Dr hab. inż Zdzisław Śloderbach, Prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 210

tel. +48 77 449 8757

e-mail: z.sloderbach@po.opole.pl

Dr inż. Andrzej Lachowski

Adiunkt

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 210A

tel. +48 77 449 8774

e-mail: a.lachowski@po.opole.pl

Beata Jarzembowska

Samodzielny chemik

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 208

tel. +48 77 4498756

e-mail: b.jarzembowska@po.opole.pl

Katedra Inżynierii Biosystemów

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel. +48 77 449 8361
e-mail: kib@po.opole.pl
www: www.kib.po.opole.pl

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, Prof. PO

Profesor nadzwyczajny

Kierownik katedry

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-303

tel. +48 77 449 8469

e-mail: k.szwedziak@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

Profesor zwyczajny

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-303

tel. +48 77 449 8469

e-mail: m.tukiendorf@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Květoslava Šustová

Profesor zwyczajny

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-325

tel. +48 77 449 8362

e-mail: k.sustova@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Petr Doležal

Profesor zwyczajny

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-324

tel. +48 77 449 8363

e-mail: p.dolezal@po.opole.pl

Prof. dr hab. Zygfryd Smolka

Profesor zwyczajny

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-309B

tel. +48 77 449 8360

e-mail: z.smolka@po.opole.pl

Dr hab. inż. Lothar Kroll, Prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-309B

tel. +48 77 449 8360

e-mail: l.kroll@po.opole.pl

Dr hab. inż. Lech Nawrocki, Prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-320

tel. +48 77 449 8884

e-mail: l.nawrocki@po.opole.pl

Dr inż. Łukasz Biłos

Adiunkt

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-324

tel. +48 77 449 8363

e-mail: l.bilos@po.opole.pl

Dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda

Adiunkt

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-325

tel. +48 77 449 8362

e-mail: m.dabrowska-molenda@po.opole.pl

Dr inż. Dominika Matuszek

Adiunkt

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-304

tel. +48 77 449 8470

e-mail: d.matuszek@po.opole.pl

Dr Żaneta Pruska

Asystent

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-326

tel. +48 77 449 8880

e-mail: z.pruska@po.opole.pl

Mgr Edyta Döhner

Asystent

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-314

tel. +48 77 449 8750

e-mail: e.dohner@po.opole.pl

Mgr inż. Ewa Polańczyk

Asystent

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-322

tel. +48 77 449 8878

tel. +48 728 392 828

e-mail: e.polanczyk@po.opole.pl

Mgr inż. Sławomir Czabaj

Asystent

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-326

tel. +48 77 449 8880

e-mail: s.czabaj@po.opole.pl

Mgr inż. Katarzyna Staniszewska

Pracownik administracyjny

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

pokój: ME-309A

tel. +48 77 449 8361

e-mail: k.staniszewska@po.opole.pl

BIURO CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

Mgr Dorota Kaszyca

Referent administracyjny

Biuro Centrum Obsługi Studenta
na Wydziale Inżynierii Produkcji I Logistyki

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 318

tel. +48 77 449 8682

e-mail: d.kaszyca@po.opole.pl