Pracownicy

SEKRETARIAT WYDZIAŁU

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
Tel. +48 77 449 8744
Tel. +48 77 449 8745
fax: +48 77 449 9921
E-mail: wipil@po.opole.pl

Mgr inż. Iwona Gumińska

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 309

Tel. +48 77 449 8744

E-mail: i.guminska@po.opole.pl

Mgr Maria Piechaczek

Stanowisko: specjalista ds. ekonomicznych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 311

Tel. +48 77 449 8724

E-mail: m.piechaczek@po.opole.pl

Mgr Żaneta Kaczmarek

Stanowisko: samodzielny referent ds. ekonomicznych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 311

Tel. +48 77 449 8745

E-mail: za.kaczmarek@po.opole.pl

Mgr Dorota Kaszyca

Stanowisko: starszy specjalista ds. dydaktyki

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 319

Tel. +48 77 449 8666

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

Mgr Patrycja Czumałowska

Stanowisko: referent ds. administracyjnych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 318

Tel. +48 77 449 8735

E-mail: p.czumalowska@po.edu.pl

Mgr inż. Tomasz Sałajczyk

Stanowisko: specjalista informatyk

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 303

Tel. +48 77 449 8683

E-mail: t.salajczyk@po.opole.pl

Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
Tel. +48 77 449 8721
fax: +48 77 449 9920
E-mail: wikm@po.opole.pl

Dr Anida Stanik-Besler

Stanowisko: adiunkt

Kierownik katedry

Prodziekan ds. dydaktyki

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 319

Tel. +48 77 449 8722

E-mail: a.stanik-besler@po.opole.pl

Prof. dr hab. Oleksandr Hachkevych

Stanowisko: profesor

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 402

Tel. +48 77 449 8724

E-mail: o.hachkevych@po.opole.pl

Prof. dr hab. Heorhiy Shynkarenko

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 402

Tel. +48 77 449 8729

E-mail: h.shynkarenko@po.opole.pl

www: http://h.shynkarenko.po.opole.pl

Dr hab. Zofia Kostrzycka

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 201

Tel. +48 77 449 8728

E-mail: z.kostrzycka@po.opole.pl

www: http://z.kostrzycka.po.opole.pl/

Dr Volodymyr Flyud

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 402

Tel. +48 77 449 8729

E-mail: v.flyud@po.opole.pl

www: http://v.flyud.po.opole.pl

Dr Bohdan Bozhenko

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 203

Tel. +48 77 449 8727

E-mail: b.bozhenko@po.opole.pl

Dr Anna Chwastyk

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 207

Tel. +48 77 449 8723

E-mail: a.chwastyk@po.opole.pl

Dr Andrzej Kotlorz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 403

Tel. +48 77 449 8723

E-mail: a.kotlorz@po.opole.pl

www: http://a.kotlorz.po.opole.pl/

Dr Anna Koziarska

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 204

Tel. +48 77 449 8725

E-mail: a.koziarska@po.opole.pl

Dr Mariusz Kubus

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 207

Tel. +48 77 449 8723

E-mail: m.kubus@po.opole.pl

Dr inż. Dariusz Pączko

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 403

Tel. +48 77 449 8726

E-mail: d.paczko@po.opole.pl

Dr Małgorzata Wiatr

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 403

Tel. +48 77 449 8726

E-mail: m.wiatr@po.opole.pl

Dr Andrzej Metelski

Stanowisko: starszy wykładowca

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 207

Tel. +48 77 449 8723

E-mail: a.metelski@po.opole.pl

Dr Zyta Szylicka

Stanowisko: starszy wykładowca

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 204

Tel. +48 77 449 8725

E-mail: z.szylicka@po.opole.pl

Dr inż. Hanna Ścięgosz

Stanowisko: starszy wykładowca

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 203

Tel. +48 77 449 8735

E-mail: h.sciegosz@po.opole.pl

www: http://h.sciegosz.po.opole.pl

Dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Stanowisko: starszy wykładowca

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 204

Tel. +48 77 449 8725

E-mail: k.wojteczek-laszczak@po.opole.pl

www: http://k.wojteczek.po.opole.pl

Katedra Fizyki

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
Tel. +48 77 449 8836
Tel. +48 77 449 8837

Dr hab. Andrzej Kozdraś

Kierownik katedry

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 204a

Tel. +48 77 449 8836, 77 449 8837

E-mail: a.kozdras@po.opole.pl

Prof. dr hab. Zbigniew Czapla

Stanowisko: profesor

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 206a

Tel. +48 77 449 8837, 77 449 8840

E-mail: z.czapla@po.opole.pl

Dr hab Dorota Strózik-Kotlorz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 206a

Tel. +48 77 449 8840

E-mail: d.strozik-kotlorz@po.opole.pl

E-mail: kwark@po.opole.pl

www: http://www. kwark.po.opole.pl

Dr Sylwester Wacke

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 206a

Tel. +48 77 449 8840

E-mail: s.wacke@po.opole.pl

Dr Aleksandra Żurawska

Stanowisko: adiunkt

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 302

Tel. +48 77 449 8839

Tel. +48 77 449 8746

E-mail: a.zurawska@po.opole.pl

Dr Barbara Klimesz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 201a

Tel. +48 77 449 8837, 77 449 8836

E-mail: b.klimesz@po.opole.pl

Dr Adam Ingram

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 103

Tel. +48 77 449 8836

Tel. +48 77 46 51 081

E-mail: a.ingram@po.opole.pl

Dr Marek Kostrzewa

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 204b

Tel. +48 77 449 8838

E-mail: m.kostrzewa@po.opole.pl

Mgr Katarzyna Kotynia

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 204b

Tel. +48 77 449 8837

E-mail: k.kotynia@po.edu.pl

Witold Pęczak

Stanowisko: samodzielny mechanik

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 103

Tel. +48 77 449 8836

E-mail: w.peczak@po.opole.pl

Mgr Jacek Wachowski

Stanowisko: samodzielny referent ds. technicznych

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 103

Tel. +48 77 449 8836

E-mail: j.wachowski@po.opole.pl

Inż. Arkadiusz Janik

Stanowisko: samodzielny referent ds. technicznych

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: 205A

Tel. +48 77 449 8836

E-mail: a.janik@po.opole.pl

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Dr inż. Iwona Łapuńka

Stanowisko: adiunkt

Kierownik katedry

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-114

Tel. +48 77 449 8847

E-mail: i.lapunka@po.opole.pl

Dr hab. inż. Marcin Lorenc

Stanowisko: profesor uczelni

Rektor Politechniki Opolskiej

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-114

Tel. +48 77 449 8847

E-mail: m.lorenc@po.opole.pl

Dr hab. inż. Katarzyna Hys

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 221

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: k.hys@po.opole.pl

Dr inż. Dominika Biniasz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-113

Tel. +48 77 449 8846

E-mail: d.biniasz@po.opole.pl

Dr Izabela Czabak-Górska

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: i.czabak-gorska@po.edu.pl

Dr inż. Adam Deptuła

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: a.deptula@po.opole.pl

Dr inż. Anna Deptuła

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: an.deptula@po.opole.pl

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: d.jagoda-sobalak@po.edu.pl

Dr inż. Aneta Kucińska–Landwójtowicz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: a.kucinska-landwojtowicz@po.edu.pl

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: k.marek-kolodziej@po.opole.pl

Dr inż. Regina Mazurek

Stanowisko: starszy wykładowca

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-113

Tel. +48 77 449 8846

E-mail: r.mazurek@po.opole.pl

Mgr inż. Maria Natorska

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: m.natorska@po.opole.pl

Dr inż. Alfred Paszek

Stanowisko: starszy wykładowca

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: a.paszek@po.opole.pl

Dr inż. Katarzyna Rudnik

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: k.rudnik@po.opole.pl

Mgr inż. Ryszard Serafin

Stanowisko: wykładowca

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: r.serafin@po.opole.pl

Dr inż. Kamila Tomczak-Horyń

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-101

Tel. +48 77 449 8850

E-mail: k.tomczak-horyn@po.opole.pl

Dr Barbara Wasilewska

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111A

Tel. +48 77 449 8848

E-mail: b.wasilewska@po.edu.pl

Dr inż. Piotr Wittbrodt

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-111B

Tel. +48 77 449 8849

E-mail: p.wittbrodt@po.opole.pl

Sekretariat Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Piętro: III, pokój: 318

Mgr Adriana Grzesik

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 318

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: ad.grzesik@po.opole.pl

Regina Lauer

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 318

Tel. +48 77 449 8845

E-mail: r.lauer@po.opole.pl

Katedra Zarządzania Energetyką

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

Stanowisko: profesor

Kierownik katedry

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: V, pokój: 515

Tel. +48 77 449 8733

E-mail: r.bartnik@po.opole.pl

Dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Stanowisko: profesor uczelni

Dziekan

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 309

Tel. +48 77 449 8743

E-mail: w.skomudek@po.opole.pl

Dr hab. inż. Sławomir Zator

Stanowisko: profesor uczelni

Prodziekan ds. nauki

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 302

Tel. +48 77 449 8746

Tel. +48 77 449 8745 (sekr.)

E-mail: s.zator@po.opole.pl

Dr hab inż. Zbigniew Buryn

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-213

Tel. +48 77 449 8730

E-mail: z.buryn@po.opole.pl

Dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

Pokój: Oz-213

Tel. +48 77 449 8730

E-mail: a.hnydiuk-stefan@po.opole.pl

Dr inż. Grzegorz Garbacz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-212

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: g.garbacz@po.opole.pl

Dr inż. Aleksandra Otawa

Stanowisko: adiunkt

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-212

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: a.otawa@po.opole.pl

Mgr inż. Agnieszka Tiszbierek

Stanowisko: asystent

Ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-212

Tel. +48 77 449 8731

E-mail: a.tiszbierek@po.opole.pl

Sekretariat Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Piętro: III, pokój: 318

Mgr Adriana Grzesik

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 318

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: ad.grzesik@po.opole.pl

Regina Lauer

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 318

Tel. +48 77 449 8845

E-mail: r.lauer@po.opole.pl

Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
Tel. +48 77 449 8841
Tel. +48 77 449 8843
Tel. +48 77 449 8842
E-mail: kibp@po.opole.pl

Dr Tomasz Wołczański

Stanowisko: adiunkt

P.o. Kierownika katedry

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: -1, pokój: 1/7

Tel. +48 77 449 8843, +48 603 321 211

E-mail: t.wolczanski@po.opole.pl

Dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 406

Tel. +48 77 449 8774

E-mail: m.madej-lachowska@po.opole.pl

Dr hab. inż. Adam Rotkegel

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 312

Tel. +48 77 449 8674

E-mail: a.rotkegel@po.opole.pl

Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Ozimska 75

45-370 Opole

Piętro: II, pokój: 212

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: z.plutecki@po.opole.pl

Dr Stefan Moryń

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: -1, pokój: 1/7

Tel. +48 77 449 8689

E-mail: s.moryn@po.opole.pl

Dr Małgorzata Mościpan

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: IV, pokój: 407

Tel. +48 77 449 8774

E-mail: m.moscipan@po.opole.pl

Dr inż. Jarosław Trembacz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 313

Tel. +48 77 449 8673

E-mail: j.trembacz@po.opole.pl

Dr inż. Rafał Łuszczyna

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 314

Tel. +48 77 449 8672

E-mail: r.luszczyna@po.opole.pl

Dr inż. Mariola Spalik

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 313

Tel. +48 77 449 8673

E-mail: m.spalik@po.opole.pl

Dr Anna Duczkowska

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 213, 214

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: a.duczkowska@po.edu.pl

Dr inż. Marek Wasilewski

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 213

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: m.wasilewski@po.opole.pl

Mgr inż. Adrian Nosol

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: III, pokój: 314

Tel. +48 77 449 8672

E-mail: a.nosol@po.opole.pl

Mgr inż. Krystian Ryszczyk

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro: II, pokój: 214

Tel. +48 77 449 8682

E-mail: k.ryszczyk@po.opole.pl

Katedra Logistyki

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
Tel. +48 77 449 8851

Dr hab. inż. Ewa Kulińska

Kierownik katedry

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 502

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: e.kulinska@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 521

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: r.budzik@po.opole.pl

Dr hab. inż. Krzysztof Olejnik

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 520

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: k.olejnik@po.opole.pl

Dr inż. Marcin Łopuszyński

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 508

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: m.lopuszynski@po.opole.pl

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 508

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: b.milaszewicz@po.opole.pl

Dr inż. Joanna Rut

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 507

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: j.rut@po.opole.pl

Dr inż. Monika Wengel

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 508

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: m.wengel@po.opole.pl

Dr Lilianna Wojtynek

Stanowisko: adiunkt

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 507

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: l.wojtynek@po.opole.pl

Dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 503

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: m.dendera-gruszka@po.opole.pl

Dr inż. Dariusz Masłowski

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 503

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: d.maslowski@po.opole.pl

Mgr inż. Anna Korczak

Stanowisko: asystent

Ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

Piętro V, pokój: 503

Tel. +48 77 449 8851

E-mail: a.korczak@po.opole.pl

Katedra Inżynierii Biosystemów

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Tel. +48 77 449 8361
E-mail: kib@po.opole.pl
www: www.kib.po.opole.pl

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak

Stanowisko: profesor uczelni

Kierownik katedry

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-303

Tel. +48 77 449 8469

E-mail: k.szwedziak@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Květoslava Šustová

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-325

Tel. +48 77 449 8362

E-mail: k.sustova@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Petr Doležal

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-324

Tel. +48 77 449 8363

E-mail: p.dolezal@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Lothar Kroll

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-309B

Tel. +48 77 449 8360

E-mail: l.kroll@po.opole.pl

Dr hab. inż. Dominika Matuszek

Stanowisko: profesor uczelni

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-304

Tel. +48 77 449 8470

E-mail: d.matuszek@po.opole.pl

Dr inż. Łukasz Biłos

Stanowisko: adiunkt

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-324

Tel. +48 77 449 8363

E-mail: l.bilos@po.opole.pl

Dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda

Stanowisko: adiunkt

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-325

Tel. +48 77 449 8362

E-mail: m.dabrowska-molenda@po.opole.pl

Dr Żaneta Grzywacz

Stanowisko: adiunkt

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-326

Tel. +48 77 449 8880

E-mail: z.grzywacz@po.opole.pl

Dr inż. Ewa Polańczyk

Stanowisko: adiunkt

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-322

Tel. +48 77 449 8878

Tel. +48 728 392 828

E-mail: e.polanczyk@po.opole.pl

Mgr inż. Sławomir Czabaj

Stanowisko: asystent

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-326

Tel. +48 77 449 8880

E-mail: s.czabaj@po.opole.pl

Beata Jarzembowska

Stanowisko: specjalista chemik

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-320

Tel. +48 77 449 8750

E-mail: b.jarzembowska@po.opole.pl

Mgr inż. Katarzyna Staniszewska

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Piętro III, pokój: ME-309A

Tel. +48 77 449 8361

E-mail: k.staniszewska@po.opole.pl