Koło naukowe ŻUBR

logo koła studenckiego żubr

Opiekun koła

dr hab. inż. Dominika Matuszek
ul. Stanisława Mikołajczyka 5, pokój E-304
45-271 Opole
e-mail: d.matuszek@po.edu.pl

Władze koła

Przewodnicząca: Dorota Kistela
V-ce Przewodniczący: Marcin Krajczy
Skarbnik: Karolina Grajoszek

Historia

Studenckie koło naukowe ŻUBR zostało założone w 2004 roku na Wydziale Mechanicznym przy Katedrze Technologii Rolniczej i Leśnej, wtedy także skupiało uwagę szczególnie na zagadnieniach rolnictwa i leśnictwa. Od 2013 roku koło należy do Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki a działa przy Katedrze Inżynierii Biosystemów. Wraz z powstaniem kierunku Technologii Żywności i Żywienie Człowieka zmieniło profil swojej działalności i obecnie zajmuje się tematyką żywienia i technologią żywności.

Działalność:

Działalność koła koncentruje się na:

  • podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji w dziedzinie technologii żywności oraz dietetyki,
  • prowadzeniu doświadczeń/warsztatów w zakresie technologii żywności (np. utrwalania żywności poprzez wędzenie),
  • wyjazdach naukowych w celu poznania technologii wykorzystywanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych nie tylko od strony teoretycznej ale również praktycznej,
  • propagowaniu zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego sposobu odżywiania,
  • współpracy z firmami z branży rolno-spożywczej.

Ponadto, członkowie SKN ŻUBR czynnie uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych, organizują warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz angażują się w przygotowywanie różnego rodzaju imprez związanych z żywieniem i dietetyką i promujących prawidłowy styl odżywiania.

Od 5 lat SKN ŻUBR organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Warsztatową „Zdrowa Opolszczyzna”. Podczas konferencji uczestnicy mają możliwość wysłuchania referatów przedstawionych przede wszystkim przez praktyków. Natomiast w sesji konkursowej studenci (z całej Polski) rywalizują o uzyskanie nagrody za najlepszą prezentację. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych z produkcją żywności i odżywianiem.

Obecnie w kole aktywnie działa około 12 osób (stan na 28 luty 2020). Członkami koła są głównie studenci Technologii Żywności i Żywienie Człowieka ale także innych kierunków z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki czy Wydziału Mechanicznego.

Kontakt

Spotkania koła odbywają się cyklicznie w roku akademickim co ok 2 tygodnie. W okresie wzmożonej pracy spotkania odbywają się częściej. W zależności od konieczności i warunków spotkania odbywają się w Budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 (segment E, III piętro) lub zdalnej przez etele lub fb.

Zapraszamy na Facebook, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o bieżącej działalności.