Koło naukowe ŻUBR

Studenckie Koło Naukowe ŻUBR.

Numer w rejestrze: 3

Rok rejestracji: 2004

Opiekun koła

dr inż. Dominika Matuszek

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel. +48 77 449 8470
pokój E-304
e-mail: d.matuszek@po.opole.pl

Władze koła

Funkcja Imię i nazwisko od do
Prezes Joanna Moczko 12.12.2012 obecnie
Vice prezes Zofia Piekorz 15.01.2014 obecnie
Sekretarz Tomasz Plich 15.01.2014 obecnie
Skarbnik Iwona Lach 5.11.2014 obecnie

Studenckie koło naukowe ŻUBR zostało założone w 2004 roku na Wydziale Mechanicznym przy Katedrze Technologii Rolniczej i Leśnej, wtedy także skupiało uwagę szczególnie na zagadnieniach rolnictwa i leśnictwa. Od 2013 roku koło należy do Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki a działa przy Katedrze Inżynierii Biosystemów. Wraz z powstaniem kierunku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka zmieniło profil swojej działalności i obecnie zajmuje się tematyką żywienia i technologią żywności.

Działalność koła koncentruje się na:

  • podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji w dziedzinie technologii żywności oraz dietetyki,
  • prowadzeniu doświadczeń/warsztatów w zakresie technologii żywności (np. utrwalania żywności poprzez wędzenie),
  • wyjazdach naukowych w celu poznania technologii wykorzystywanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych nie tylko od strony teoretycznej ale również praktycznej,
  • propagowaniu zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego sposobu odżywiania,

Ponadto, członkowie SKN ŻUBR czynnie uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych, organizują warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz angażują się w przygotowywaniu różnego rodzaju imprez związanych z żywieniem i dietetyką i promujących prawidłowy styl odżywiania.

Obecnie w kole aktywnie działa około 50 osób (stan na 1 października 2014 r.). Członkami koła są głównie studenci Technologii Żywności i Żywienie Człowieka, jednak do członkostwa zapraszamy każdego studenta Politechniki Opolskiej.

Spotkania koła

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w sali E319 w budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5. Serdecznie zapraszamy!