Koło naukowe LOGPOINT

Studenckie Koło Naukowe Logistyki LogPoint

Opiekun koła

Dr hab. inż. Ewa KULIŃSKA

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
pokój 502
tel.: +48 77 449 8851
e-mail: e.kulinska@po.opole.pl

Opiekun honorowy

dr Adam Ingram

e-mail: a.ingram@po.opole.pl
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel.: +48 77 449 8836
tel.: +48 77 4651081
pokój 103

www.logpoint.po.opole.pl

Opis

Studenckie Koło Naukowe Logistyki LogPoint powstało w lutym 2010 roku z inicjatywy studentów kierunku logistyka oraz ekonomia i zrzesza około 30 członków.

Obecnie funkcjonuje przy Katedrze Logistyki i Marketingu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego pod opieką Pani dr Iwony Pisz oraz przy Katedrze Logistyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, gdzie opiekunem jest Pani dr hab. inż. Ewa KULIŃSKA.

Nazwa LogPoint dotyczy logistycznego punktu widzenia i wskazuje na główny kierunek naszego działania - analizowanie różnorodnych problemów pod kątem logistycznym. Jest ona wręcz wieloznaczna - z jednej strony przedstawiamy nasz punkt widzenia, z drugiej popieramy go właściwymi argumentami, a także wskazujemy na pewne aspekty logistyczne w różnych, szeroko pojętych zagadnieniach. Dodatkowo, w języku angielskim, point oznacza również zwrotnicę, przez co chcemy nawiązać do infrastruktury transportowej, której zagadnieniami będziemy się zajmować. Nasze logo to trójwymiarowy okrąg, symbolizujący wspomniany punkt widzenia.

SKNL LogPoint zajmuje się zarówno funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zmianami w infrastrukturze transportowej i magazynowej, a także lokalnymi problemami i zagadnieniami.

W swojej działalności zamierza przede wszystkim do:

 • organizowania spotkań z pracownikami naukowymi, reprezentantami przedsiębiorstw oraz przedstawicielami władz,
 • redagowania artykułów i biuletynów informacyjnych propagujących wiedzę logistyczną,
 • prowadzenia prac badawczych i zamieszczania informacji o ich postępie,
 • organizowania spotkań naukowych, konferencji, warsztatów, wyjazdów technicznych oraz brania udziału w spotkaniach przygotowanych przez inne organizacje.

Do głównych działań SKNL na przestrzeni czterech lat zaliczyć można organizację:

 • I Sympozjum Naukowego Smart Logistics w mieście.
 • Happeningu projektu Opole na rower w ramach programu Unii Europejskiej Młodzież w działaniu.
 • Szkoleń EPAL z zakresu identyfikacji palet.
 • Cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi: z Panem inż. Olgierdem Mikoszą (twórcą projektu kolejki gondolowej MISTER), z Panem Marianem Bermanem (prezesem firmy Wiktoria House), z Panem Ryszardem Pierzchałą (prezesem firmy Loyal).
 • Wizyt technicznych w firmie Rhenus Logistics w Berlinie, w opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego, w katowickim oddziale firmy DB Schenker, w opolskim oddziale firmy UPS, w XX Opolskiej Brygadzie Logistycznej, w opolskiej Cementowni Odra SA, w Przedsiębiorstwie Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ, w opolskim zakładzie komunalnym, w opolskiej fabryce firmy Polaris.
 • Różnorodnych warsztatów (na Dni Otwarte Politechniki Opolskiej, Dziewczyny na Politechniki, dla Opolskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz dla Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu).
 • Dnia Logistyka (I i II) oraz Ogólnopolskich Konferencji Logistycznych TRIP.