Koło naukowe EXPERT

expert

Opiekun koła

dr inż. Kamila Tomczak-Horyń
ul. Ozimska 75
45-370 Opole
e-mail: k.tomczak-horyn@po.edu.pl

Władze koła

Przewodnicząca: Elżbieta Kasprzyk
Wiceprzewodnicząca: Kamila Barczyk
Media: Dominika Przyklenk

Historia

Studenckie Koło Naukowe EXPERT działa przy Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Opolskiej od 1998 roku. Pierwszym opiekunem koła był jego założyciel prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, potem funkcję tę objęła dr inż. Dominika Biniasz, następnie dr Izabela Czabak-Górska, a teraz dr. inż. Kamila Tomczak-Horyń.

Działalność

SKN Expert tworzy grupa studentów, która interesuje się tematyką związaną z inżynierią produkcji. Koło zajmuje się promowaniem wiedzy poprzez tworzenie i organizowanie warsztatów zarówno dla studentów, jak i uczniów. Członkowie biorą udział w konferencjach naukowych i szkoleniach, aby się ciągle rozwijać i doskonalić. Nawiązują współpracę z różnymi firmami produkcyjnymi w celu zdobywania wiedzy praktycznej oraz chętnie angażują się w inicjatywy społeczne.

Swoją działalność Expert ukierunkowuje na:

  • wyszukiwanie młodych talentów naukowych z zakresu inżynierii produkcji,
  • pogłębianie zdobytej wiedzy teoretycznej i poszerzanie umiejętności praktycznych z zakresu inżynierii produkcji,
  • nawiązywanie współprac z przedsiębiorstwami,
  • współpraca z kołami naukowymi o podobnym profilu działań,
  • udział w licznych wydarzeniach,
  • udział w szkoleniach,
  • dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez organizowanie warsztatów oraz wykładów,
  • zdobywanie nowych znajomości,
  • tworzenie możliwości doskonalenia się i wykorzystywania swojego potencjału,
  • budowa zgranego i prężnie działającego zespołu.
Kontakt

 Zapraszamy na konto Facebook koła gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o bieżącej działalności koła.