Koło naukowe BEZPIECZNIAKI

Opiekun koła

dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan
ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
e-mail: a.hnydiuk-stefan@po.edu.pl

Władze

Przewodniczący: Dawid Chrzanowski
V-ce Przewodnicząca: Pulina Kokoszka
Skarbnik: Roksana Kowalczyk

Historia

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczniaki powstało w 2013 roku. Koło zrzesza głównie studentów kierunku Inżynieria bezpieczeństwa prowadzonego w ramach Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Działalność

Przedmiotem działalności Koła jest między innymi:

  • poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w zakresie tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa w środowisku pracy, inżynierii bezpieczeństwa, naukowego podejścia do problemów bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • doskonalenie metod pracy zespołowej i naukowej w celu lepszego przygotowania zawodowego,
  • zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych,
  • propagowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz jego realizacji w konkretnych aspektach życia i działalności, a także możliwości rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem,
  • SKN Bezpieczniaki zajmuje się również promocją wiedzy i umiejętności technicznych wśród zrzeszonych studentów poprzez organizację konferencji, warsztatów, seminariów oraz wycieczek edukacyjnych.
Kontakt

Zapraszamy na konto Facebook koła gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o bieżącej działalności koła.