Certyfikaty Uczelnia Liderów 2021 i Aurea Praxis dla WIPiL!

1Niezwykle nas cieszy zaszczytne miejsce wśród laureatów XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów. Tym samym dołączyliśmy do grona najlepszych polskich instytucji akademickich podejmujących wysiłki, by kształcić na najwyższym poziomie, a jednocześnie przygotowywać absolwentów do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się. To zdecydowanie zasługa całej naszej wydziałowej społeczności, ogrom starań nauczycieli akademickich o wysoką jakość kształcenia, synergia wiedzy z praktyką, jak również ciekawe pomysły na prowadzenie zajęć w tym trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii. Szczególnie jesteśmy dumni z dostrzeżonej przez komisję ekspercką współpracy z biznesem, dzięki której, oprócz certyfikacji laurem „Uczelnia Liderów 2021”, zdobyliśmy wyróżnienie specjalne „Aurea Praxis”, będące uhonorowaniem zaangażowania na rzecz rozwoju i promowania przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. W opinii komisji konkursowej dowodzi to podmiotowemu traktowaniu kształcenia praktycznego przez Wydział oraz dbałości o systemowe łączenie wiedzy akademickiej z rozwojem kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy. To z pewnością także koncentracja na potrzebach otoczenia społeczno-gospodarczego i wyznaczanie ambitnych celów w edukacji akademickiej.

Obecnie w ofercie Wydziału mamy pięć kierunków studiów: inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, przemysłowe technologie informatyczne, technologia żywności i żywienie człowieka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, które cieszą się zainteresowaniem tegorocznych maturzystów, jak również pracowników opolskich przedsiębiorstw kontynuujących kształcenie w trybie niestacjonarnym.
Zapraszamy do studiowania na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej!

1
1