Zmiana programów studiów i wprowadzenie nowych specjalności

1

Po kilku miesiącach wytężonej pracy Kolegium Dziekańskiego, pracowników obsługi dydaktycznej Wydziału oraz Rad Dydaktycznych kierunków studiów przygotowane zostały projekty zmian wszystkich programów studiów prowadzonych przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki. Tym sposobem wzbogaciliśmy naszą ofertę kształcenia o pięć nowych specjalności oraz istotnie zmodyfikowany kierunek studiów, przeniesiony decyzją Rektora PO na WIPiL ze zlikwidowanego w Kędzierzynie-Koźlu Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych. Są to: ergonomia i bezpieczeństwo pracy oraz zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie infrastrukturą krytyczną w logistyce na kierunku logistyka, żywienie człowieka i dietetyka na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, lean management na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zaś wspomniany wyżej kierunek, na który po raz pierwszy uruchamiamy w Opolu rekrutację to przemysłowe technologie informatyczne.

Różnorodność oferty Wydziału jest duża, a naszym wspólnym mianownikiem jest kształcenie „inżynierów przyszłości”, specjalizujących się w rozwiązaniach dedykowanych koncepcji Przemysłu 4.0, która integruje ludzi, maszyny i procesy. Działalność produkcyjna tych przyszłościowych przedsiębiorstw jest całkowicie odmienna od tej charakteryzowanej przez klasyczną ekonomię. Nie jest to już fabryka zamknięta, wykorzystująca jedynie zasoby typu: praca, kapitał i surowce, lecz nowe organizacje tworzą powiązane sieci współpracy, efektywnie eksploatując i pomnażając zasoby takie jak: dane, wiedza i organizacja. Każdy z naszych kierunków wypełnia pewien obszar wiedzy i buduje kapitał intelektualny dla wielu rozwijających się w Polsce gałęzi przemysłowych. Nasi absolwenci to wysoko oceniani i szybko awansujący pracownicy nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych, zatrudniani na takich stanowiskach jak: inżynier produkcji, inżynier procesu, inżynier projektu, specjalista ds. logistyki, specjalista ds. produktu, specjalista ds. transportu, kierownik magazynu, analityk ryzyka, projektant procesów i systemów przemysłowych, inżynier ds. materiałowych, specjalista ds. lean, inżynier utrzymania ruchu, inżynier ds. systemów pomiarowych, technolog procesowy, inżynier sprzedaży, inżynier jakości, inżynier systemów wytwarzania, inżynier przygotowania produkcji, czy też inżynier bezpieczeństwa, a także technolog żywności oraz specjalista ds. kontroli jakości żywności.

Liczymy, że nowe specjalności to przysłowiowy strzał w dziesiątkę i uda nam się nimi zainteresować tegorocznych maturzystów, ale również pracowników uzupełniających swoje kwalifikacje w trybie niestacjonarnym.

W myśl hasła przewodniego „wszystkie ręce na pokład”, zmęczeni, ale szczęśliwi, że zmiany programów studiów i wprowadzenie nowych specjalności przysłużą się poprawie jakości kształcenia na Wydziale, chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w te prace, zarówno po stronie Wydziału, jak również specjalistom ds. jakości kształcenia na Politechnice Opolskiej, szczególnie Panu dr inż. Markowi Węgrzynowi oraz Pani Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki dr Anidzie Stanik-Besler.
Serdecznie dziękujemy!