Szósta edycja Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”

 

Warszawa, dnia 09-04-2021 r.

Minister Klimatu i Środowiska

Michał Kurtyka

BDG-WNPP.116.9.2021.ML

1553496.5050373.4041635

Jego Magnificencja

dr hab. inż. Marcin Lorenc Rektor Politechniki Opolskiej

 

Wasza Magnificencjo,

miło mi poinformować, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz spółki energetyczne:  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizują szóstą edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”, który jest skierowany do studentów i absolwentów piętnastu najlepszych polskich uczelni technicznych, wytypowanych zgodnie z rankingiem Perspektywy 2020.

Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim: budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej, zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych  kraju oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jak również przygotowanie ich do pracy w sektorze energetycznym.

Uczestnicy Programu Stażowego zostaną wyłonieni w ramach otwartego naboru i zrealizują płatny, roczny staż u jego Organizatorów.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji stażu są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości” oraz jego dużą popularność wśród studentów i absolwentów uczelni technicznych, zwracam się do Pana Rektora z uprzejmą prośbą o promowanie idei stażu, który stanowi jedyną w swoim rodzaju szansę na  zdobycie  doświadczenia  zawodowego  w  wiodących  na  rynku  firmach z branży energetycznej.

Mam nadzieję na udaną współpracę w zakresie Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”.

Z poważaniem

Michał Kurtyka

Minister Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

/ – podpisany cyfrowo/