Legia Akademicka

green soldier

Przygoda studentów z wojskiem zaczyna się na uczelni, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów, obejmującą 15 godzin zajęć dla modułu podstawowego oraz 15 godzin dla modułu podoficerskiego (dotyczą one takich zagadnień jak wiedza z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP; cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP.

Po zaliczeniu części teoretycznej, w okresie wakacyjnym studenci odbywają szkolenie praktyczne w jednostce wojskowej (moduł podstawowy - 3 tygodnie,  moduł podoficerski - 6 tygodni). Za każdy dzień ćwiczeń praktycznych przysługuje 116 zł żołdu, w trakcie których studenci otrzymują również pełne umundurowanie i wyżywienie. To czas na sprawdzenie siebie, podniesienie kondycji fizycznej, jak również darmowa nauka strzelania oraz pora na podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. W zależności od wybranego modułu, koniec szkolenia oznacza uzyskanie stopnia szeregowego lub kaprala.
Jeśli jesteś zainteresowany, wejdź na stronę https://legiaakademicka.po.opole.pl/ pobierz wniosek ochotnika i prześlij w terminie do 31 marca na adres: a.czabak@po.edu.pl