Światowy Dzień Inżyniera

światowy dzień inzyniera

4 marca obchodzimy Światowy Dzień Inżyniera!

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera - święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

Światowy Dzień Inżyniera obchodzimy corocznie począwszy od 4 marca 2020 r. WFEO zaproponowało dzień 4 marca, który nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r. Ta propozycja spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego podczas Światowego Kongresu Inżynierów (WEC - World Engineers Convention), który zgromadził w listopadzie 2019 r. w Melbourne ok. cztery tysiące uczestników.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo‑Technicznych NOT poparła inicjatywę WFEO, wyrażając jednocześnie deklarację czynnego włączenia się w obchody Światowego Dnia Inżyniera. WFEO otrzymało również kilkadziesiąt listów wsparcia od największych międzynarodowych i krajowych instytucji oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie.

Światowy Dzień Inżyniera to promocja inżynierii jako kariery zawodowej. Obchody uwypuklają znaczenie działań technicznych i ich twórców w życiu społeczeństwa i jednostki.

Wszystkim inżynierom życzymy wielu pomysłów, ciekawych projektów i satysfakcji z pracy!