Grant MINIATURA na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyku

Niezwykle miło nam poinformować, że dr inż. Anna Małgorzata Deptuła z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji uzyskała finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach działania naukowego Miniatura 4.0.

Zainteresowania naukowe Pani doktor związane są z oceną ryzyka innowacji, a w szczególności oceną zachowań ekspertów biorących udział w procesie wdrażania innowacji.

W ramach grantu pt. Ocena skuteczności kwestionariusza zachowań innowatora oraz badanie wstępne ważności kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych przeprowadzone zostaną badania pilotażowe mające na celu sprawdzenie skuteczności opracowanego narzędzia oraz badania w zakresie określenia kryteriów oceny ryzyka rozwiązań innowacyjnych. Badaniem objęte zostaną firmy produkcyjne oraz instytucje wspierające rozwój innowacyjności w Polsce.

Uzyskany grant jest pierwszym tego typu dofinansowaniem jakie uzyskał pracownik naszego wydziału w ramach konkursu MINIATURA 4.0.

grant1         grant2