Historyczna chwila – zmiana zarządu Wydziału

1Z dniem 1 września 2020 r. nastąpiła zmiana władz dziekańskich na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. W kadencji 2020-2024 Wydziałem pokierują:

Dziekan – dr inż. Iwona Łapuńka
Prodziekan ds. organizacyjnych – dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak
Prodziekan ds. dydaktyki – dr Andrzej Metelski

Podczas spotkania obydwu zarządów zostały przekazane wszystkie bieżące sprawy gwarantujące kontynuację funkcjonowania Wydziału. Zarówno Dziekan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, jak i Prodziekani dr Aleksandra Żurawska oraz dr hab. inż. Sławomir Zator zadeklarowali chęć pomocy swoim następcom w początkowym okresie działalności.
 
Nowe władze dziekańskie mogą liczyć również na olbrzymie wsparcie ze strony pozostałych pracowników Wydziału, a także cieszą się dużą sympatią wśród studentów, co zdecydowanie ułatwia wejście w nowe role oraz pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość i mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, jakie stoją przed naszą społecznością akademicką. Dziękujemy dotychczasowym dziekanom za poświęcenie i czas, który z nami spędzili, pełniąc z ogromnym zaangażowaniem swoje funkcje, a nowym dziekanom życzymy powodzenia w realizacji ambitnych celów.
 
Na zdjęciu od lewej: Prodziekan ds. dydaktyki (2020-2024) dr Andrzej Metelski, Prodziekan ds. organizacyjnych (2020-2024) dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak, Dziekan (2020-2024) dr inż. Iwona Łapuńka, Dziekan (2012-2020) dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Prodziekan ds. współpracy i rozwoju (2012-2020) dr Aleksandra Żurawska, Prodziekan ds. nauki (2012-2020) dr hab. inż. Sławomir Zator.