Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo Członkowie społeczności Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki,

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku głosowania w dniu 25.05.2020, osobami wybranymi do Senatu Politechniki Opolskiej zostały:

 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

     dr Anida Stanik-Besler

 w grupie profesorów lub profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

     dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO

     dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO.

Z wyrazami szacunku
dr Andrzej Metelski
przewodniczący WKW