Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej – lista kandydatów na funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Szanowni Państwo

Członkowie społeczności Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki,

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że kandydatką na funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku jest

dr inż. Iwona Łapuńka

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza pracowników, studentów i doktorantów Wydziału na spotkanie z kandydatką na funkcję dziekana Wydziału, które rozpocznie się w dniu 28.04.2020 r. o godzinie 13.00, w formie transmisji internetowej, na kanale YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCE-NKtrF0P6hIyKe2-Y9Rqg.

Pytania do kandydatki można przesyłać w dniu 28.04.2020 r. w godzinach 12.00-13.30 na adres a.metelski@po.edu.pl, obsługiwany przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej. Pytania, które wpłyną na powyższy adres mailowy zostaną skierowane do kandydatki podczas spotkania.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu spotkania uprzejmie prosimy, aby pytania były formułowane  w sposób rzeczowy oraz zostały opatrzone imieniem i nazwiskiem osoby przesyłającej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pytania należy wysyłać wyłącznie z adresów znajdujących się w domenie Politechniki Opolskiej, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa (m.in. zapobieganie możliwości podszywania się pod inne osoby).

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Metelski

Przewodniczący WKW