Wyniki wyborów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 06.03.2020 spotkań wyborczych, elektorami do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki zostali:

 • dr hab. inż. Zbigniew Buryn
 • doc. dr Volodymyr Flyud
 • dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan
 • dr hab. inż. Katarzyna Hys
 • dr hab. Adam Ingram
 • dr hab. Zofia Kostrzycka
 • dr hab. Andrzej Kozdraś
 • dr hab. inż. Ewa Kulińska
 • dr hab. inż. Marcin Lorenc
 • dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska
 • dr hab. inż. Dominika Matuszek
 • dr hab. inż. Zbigniew Plutecki
 • dr hab. inż. Adam Rotkegel
 • dr hab. inż. Waldemar Skomudek
 • dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak
 • dr hab. inż. Sławomir Zator
 • dr Barbara Klimesz
 • dr Marek Kostrzewa
 • dr Anna Koziarska
 • dr inż. Aneta Kucińska-Lantwójtowicz
 • dr inż. Iwona Łapuńka
 • dr inż. Dariusz Masłowski
 • dr inż. Marek Wasilewski
 • mgr Dorota Kaszyca
 • Witold Pęczak
 • Bruno Derwich
 • Klaudia Gogolok
 • Natalia Joachim
 • Elżbieta Kasprzyk
 • Karolina Pyć
 • Mateusz Zbadyński
 • mgr inż. Waldemar Stolarek

Z wyrazami szacunku

Andrzej Metelski

Przewodniczący WKW