Komunikat Wyborczy

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że dokonano ponownego podziału mandatów w Wydziałowym Kolegium Elektorów.

Grupa pracownicza Profesorzy i profesorzy uczelni Pozostali nauczyciele Pracownicy niebędący nauczycielami Studenci i doktoranci Razem
Ilość mandatów

16

wszyscy uprawnieni

7 2 7 32

Liczba mandatów dla poszczególnych grup wynika z podziału procentowego określonego w §37 Statutu PO, gdzie bazową liczbą jest stan zatrudnienia pracowników na stanowisku profesora lub profesora uczelni, posiadających bierne prawo wyborcze, wyrażających zgodę na udział w kolegium wydziałowym, zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r.