Komunikat Wyborczy

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że dokonano następującego podziału mandatów w Wydziałowym Kolegium Elektorów.

Grupa pracownicza Nauczyciele z tytułem profesora lub dr habilitowanego Pozostali nauczyciele Pracownicy niebędący nauczycielami Studenci Razem
Ilość mandatów

18

wszyscy uprawnieni

8 2 8 36

Liczba mandatów dla poszczególnych grup wynika z podziału procentowego określonego w §37 Statutu PO, gdzie bazową liczbą jest stan zatrudnienia pracowników z tytułem profesora lub stopniem dr habilitowanego posiadających bierne prawo wyborcze, zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r.