Pierwsze certyfikacje IPMA-C na naszym Wydziale

1Nasze dwie koleżanki dr inż. Iwona Łapuńka oraz dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji potwierdziły swoje wysokie kompetencje do pełnienia roli związanej z zarządzaniem projektami w złożonym środowisku projektowym. Uzyskując pozytywny wynik egzaminu IPMA Poziom C, dołączyły do grona certyfikowanych kierowników projektu (Certified Project Manager). Kilkuetapowy proces oceny przeprowadzany przez Asesorów CERT IPMA Polska obejmuje: weryfikację dokumentów kandydatów posiadających minimum trzyletnie doświadczenie w pracy o charakterze kierownika projektu, egzamin formalny wraz z warsztatem symulacyjnym oraz rozmowę indywidualną z kandydatem. Ocena na poziomie C uwzględnia wiedzę, ale także doświadczenie oraz zachowania i postawy, czego z pewnością nie brakuje naszym koleżankom. Mogą o tym przekonać się słuchacze studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w organizacjach, którymi z dużym zaangażowaniem kierują obydwie Panie Doktor. Serdecznie gratulujemy!

2