Dni Inżyniera – warsztatowe świętowanie z ZIP-em

Weszliśmy w Nowy Rok kalendarzowy pełną parą! A to wszystko za sprawą DNI INŻYNIERA, które odbyły się 8 i 9 stycznia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji, przy wsparciu pracowników Katedry Zarządzania Energetyką i było dedykowane studentom kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz uczniom szkół ponadpodstawowych. W ramach Dni Inżyniera studenci i uczniowie uczestniczyli w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach i wykładach związanych z zagadnieniami dotyczącymi inżynierii produkcji, jak również nauk o zarządzaniu.

W pierwszym dniu wydarzenia odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkół w Zawadzkiem - technikum informatyczne oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Głogówku.

Uczniowie z Zawadzkiego wzięli udział w następujących zajęciach, poprowadzonych przez naszych wykładowców:

-Uwaga! Excel potrafi szpiegować!”, gdzie mieli możliwość poznania włączania i wyłączania szpiegowania (nagrywanie makr), podglądu wyników szpiegowania (poznanie kodu VBA), edycji wyników szpiegowania (edycja podprogramów w języku programowania VBA) oraz nauczenia się możliwości wykorzystywania szpiegowania do automatyzacji pracy własnej w programie MS Excel. Warsztat poprowadziła dr inż. Katarzyna Rudnik wraz z mgr inż. Maria Natorska.

-Ugryźć kawałek Machine Learning”, gdzie uczniom zostało przybliżone pojęcie machine learning, czyli interdyscyplinarnej nauki, która uwzględnia takie dziedziny jak: zarządzanie, informatykę, robotykę oraz statystykę i jest konsekwencją rozwoju idei sztucznej inteligencji. Następnie przy pomocy dwóch modułów programu Aitech Sphinx (DeTreex, Neuronix) uczniowie realizowali zadania przygotowane przez prowadzących zajęcia – dr inż. Alfreda Paszka oraz dr inż. Adama Deptułę.

Z kolei uczniowie z Zespołu Szkół w Głogówku skorzystali z następujących zajęć:

-Autodesk Inventor 3D”, gdzie projektowali model przestrzenny wybranego projektu. Na początku zajęć uczniowie wykonali pierwsze szkice, na podstawie których wykonane zostały parametryczne modele części. Następnie umieszczali elementy w środowisku złożeń i wykonywali za ich pomocą wiązania odpowiednich połączeń oraz określali zależności ruchowe między elementami zespołu. Warsztaty poprowadził mgr inż. Ryszard Serafin oraz dr inż. Piotr Wittbrodt.

-Lean Manufacturing”, na których omówiono najważniejsze i podstawowe elementy związane z Lean Manufacturing, a następnie przeprowadzono szkoleniową grę symulacyjną, w której uczniowie doskonalili pracę warsztatu samochodowego. Warsztaty poprowadziły dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz oraz dr Izabela Czabak-Górska.

-Fabryka kreatywności” pozwoliła uruchomić i rozwinąć uczniom potencjał twórczego myślenia, w czym aktywnie towarzyszyła im prowadząca warsztaty dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak.

-Pozyskiwanie klientów poprzez pobudzanie kreatywności pracowników”, gdzie uczniowie poznali metody i narzędzia pobudzania kreatywności pracowników, które mogą pomóc w pozyskiwaniu klientów. Warsztaty poprowadziła dr inż. Dominika Biniasz.

Drugi dzień wydarzenia przeznaczony był dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zajęcia w tym dniu poprowadzili dla nich wykładowcy z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji, jak również przedstawiciele przedsiębiorstw: Polaris w Opolu, Mondelez Polska Production Sp. z o.o., Szkoła Doskonalenia PATH, ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH) Koło przy Koksowni w Zdzieszowicach.

I ZIP w ramach Dnia Inżyniera wziął udział w:

- praktycznych zajęciach pt. „Zarządzanie - nauka czy praktyka?” poprowadzonych przez dr hab. inż. Katarzynę Hys,

- wykładzie na temat działalności firmy Polaris w Opolu, który poprowadził Pan Tomasz Bednarz,

- warsztatach „Od wyobraźni do innowacji”, które poprowadziły dr inż. Kamila Tomczak-Horyń oraz dr Barbara Wasilewska. Celem warsztatów był trening kreatywnego rozwiązania problemów, polegający na wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń pobudzających kreatywność.

II ZIP tego dnia uczestniczył w następujących warsztatach:

-Droga do efektywnego zarządzania jakością” poprowadzonym przez Panią Małgorzatę Piątkowska z Mondelez Polska Production Sp. z o.o.,

-Uruchom szczupłe myślenie”, który przeprowadził Pan Sławomir Zabawa z Mondelez Polska Production Sp. z o.o.,

-Nowy Ty: trening skuteczności osobistej”, który poprowadziła Pani Katarzyna Zabawa i Pani Karolina Ścigała ze Szkoły Doskonalenia PATH.

Natomiast III ZIP uczestniczył w:

- wykładzie pt. „Inżynier (w) produkcji” poprowadzonym przez Pana Adama Juszczaka przedstawiciela przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, który przybliżył działalność firmy oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH) Koło przy Koksowni w Zdzieszowicach. Pan Adam opowiedział także studentom o pracy inżyniera w koksowni oraz o możliwościach wykorzystania druku 3D w zastosowaniach przemysłowych,

- grze symulacyjnej „Fort Boyard”, której celem było zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia projektów kaskadowych, uświadomienie im wartości planowania oraz motywacji do profesjonalnego zarządzania projektami. Warsztaty poprowadziły dr inż. Iwona Łapuńka oraz dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej.

Serdecznie dziękujemy uczniom i ich opiekunom oraz studentom naszego Wydziału za aktywne uczestnictwo w zajęciach, a wszystkim prowadzącym składamy ogromne podziękowania za trud włożony w przygotowanie ciekawych warsztatów oraz za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą pomocne w przyszłości oraz że zajęcia zainspirowały uczestników do dalszego zgłębiania zagadnień związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji :)

Galeria