Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

01

Już za nami cykl wykładów w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego organizatorem była Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu.

Tematyka wykładów oscylowała wokół trzech zagadnień:
- prawnej ochrony pracy,
- zapobiegania wypadkom przy pracy,
- nadzoru rynku pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych maszyn i urządzeń.

Program wykładów został zrealizowany w okresie 13.11.2019 - 09.12.2019 r. Na zaproszenie wykładowców Katedry, poprowadzili go inspektorzy pracy z Opola.


We wszystkich wykładach łącznie wzięło udział 150 studentów z kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopnia oraz II i III rok kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Spotkania edukacyjne dla studentów mogły się odbyć dzięki uprzejmości i zaangażowaniu następujących wykładowców: dr inż. Dominiki Biniasz, dr inż. Kamili Tomczak-Horyń, dr inż. Reginy Mazurek, dr Barbary Wasilewskiej oraz dr inż. Marka Wasilewskiego.

Studenci, w ramach wykładów, zapoznali się m.in.:
- z możliwościami zawierania najkorzystniejszych dla nich umów o pracę,
- ze statystyką wypadków przy pracy w ostatnich latach w woj. opolskim i przyczynami tych wypadków,
- z okolicznościami wybranych wypadków przy pracy z terenu województwa opolskiego z ostatnich 5 lat,
- z zasadami oznakowania maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE,
- z podmiotami, które w Polsce zajmują się nadzorem rynku pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych przez maszyny i urządzenia.

Dziękujemy organizatorom i koordynatorom tego wydarzenia za możliwość skorzystania z ogromnej wiedzy praktyków oraz możliwości zadawania pytań przez naszych studentów.
Udostępniamy fotogalerię z tego wydarzenia. Do zobaczenia w kolejnej edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”.

Galeria