Uroczyste spotkanie świateczne pracowników WIPiL, 10 grudnia 2019 r.

Już po raz ósmy na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie. Na zaproszenie Dziekana Wydziału do grona uczestników – pracowników wydziału dołączyli studenci – członkowie Rady Dziekańskiej, emeryci, którzy mogli być w tym dniu z nami, Rektor, Prorektor oraz przedstawiciele przemysłu i instytucji, z którymi na bieżąco i najintensywniej współpracujemy.

W imieniu władz Uczelni życzenia złożył JM Rektor prof. Marcin Lorenc.

Spotkanie zostało osłodzone ciastami i ciasteczkami świątecznymi upieczonymi przez dr inż. Ewę Polańczyk i grupę studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Galeria