Współpraca z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

1W ramach nawiązanej współpracy Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy nasze koleżanki dr inż. Iwona Łapuńka, dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak oraz dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej miały okazję poznać niezwykle ciekawych wykładowców oraz przesympatycznych studentów ze Słowacji.

Okazją do spotkań były wspólne zainteresowania badawczo-dydaktyczne w obszarze zarządzania projektami i zarządzania innowacjami. Z ogromną sympatią spotkały się przeprowadzone przez nasze panie doktor interaktywne warsztaty, które miały na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia projektów kaskadowych, uświadomienie im wartości planowania oraz motywacji do profesjonalnego zarządzania projektami. Było dużo dobrej zabawy i śmiechu, tym bardziej, że opis sytuacyjny warsztatów brzmi nadzwyczaj zachęcająco :)

Agencja rządowa Demokratycznej Republiki San Escobar mierząc się z siłami zagrażającymi całemu światu postanowiła wybudować twierdzę na miarę francuskiego Fortu Boyard. Zadanie powierzono drużynie tajnych agentów odpowiedzialnych za ochronę wybrzeża przed możliwymi atakami obcych flot (zwłaszcza bandy lemurów i ich władcy Króla Juliana). Pingwiny z Madagaskaru opracowały drzewo celów, Kowalski przygotował opcje, a Skipper obmyślił taktykę, w rezultacie czego powstał właściwy plan działania. Do realizacji projektu powołano zespół, którego członkowie cechują się różnymi kompetencjami w zakresie budowania i dostawy materiałów na plac budowy. Celem projektu jest jak najszybsze i najtańsze skonstruowanie twierdzy z klocków. Kluczowymi ograniczeniami są minimalny czas dostawy oraz możliwości transportowe wykonawców.

Główne zagadnienia, które zostały omówione to: projekty kaskadowe, planowanie projektu, struktura i rola planu bazowego (zakres, harmonogram, koszt), czynnik ludzki w projekcie, kompetencje (techniczne, kontekstowe, behawioralne) oraz role zespołowe.

Pobyt koleżanek z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Bańskiej Bystrzycy należy zaliczyć do niezwykle udanych. Mnóstwo pozytywnych ludzi, wiele satysfakcjonujących rozmów, ciekawe inicjatywy to istotna wartość dodana wyjazdu na Słowację. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. W semestrze letnim przedstawimy kolejną odsłonę wspólnych działań badawczo-dydaktycznych z partnerską Uczelnią zza naszej południowej granicy. Już nie możemy się doczekać!

2

3

4

5

6

7

8