Wizyta w Elektrowni Opole

Elektrownia 1Praktyczne spojrzenie na inżynierskie zagadnienia to niezwykle cenne doświadczenie zarówno dla studentów, jak i dla wykładowców, dlatego wykładowcy kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji kiedy tylko mają okazję to chętnie uczestniczą w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i poszerzają swoją wiedzę.

Tym razem w ramach współpracy pracowników Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Katedry Zarządzania Energetyką ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH) Koło przy Koksowni w Zdzieszowicach, dr inż. Iwona Łapuńka, dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak oraz dr inż. Aleksandra Otawa miały możliwość uczestniczyć 4 grudnia 2019 r. w wizycie studyjnej w Elektrowni Opole.

Wizyta składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na samym początku pobytu w elektrowni przedstawiono bardzo ciekawą prezentację zawierającą animacje komputerowe. W prezentacji została omówiona zasada działania Elektrowni Opole, proces wytwarzania energii elektrycznej oraz sposób działania jej najważniejszych urządzeń. W prezentacji przedstawiono również najistotniejsze parametry charakteryzujące Elektrownię Opole po rozbudowie oraz zwrócono uwagę na aspekty ekologiczne związane z jej działaniem.

W drugim etapie, uczestnicy wizyty studyjnej mogli zwiedzić najważniejsze obiekty elektrowni i w praktyce zobaczyć to, o czym mowa była podczas prezentacji. Uczestnicy zobaczyli z bliska główne urządzenia energetyczne, takie jak turbiny, kotły wraz z młynami węglowymi oraz ogromne chłodnie kominowe. Mieli także okazję odwiedzić kluczowe miejsce, jakim jest Centralna Nastawnia Elektrowni.

Wizyta dostarczyła sporo cennej wiedzy na temat działania Elektrowni Opole i była świetną okazją do wymiany doświadczeń.

Dziękujemy wiceprezesowi Stowarzyszenia SITPH, naszemu absolwentowi, Panu Adamowi Juszczakowi za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w wizycie.

Elektrownia 2

Elektrownia 3

Elektrownia 4

Elektrownia 5

Elektrownia 6

Elektrownia 7