Konkurs nr 8/1.1.1/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 8/1.1.1/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR.
W szczególności jest nim poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

W załączeniu notatka dotycząca konkursu.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

 

Z poważaniem,
Anna Stefanowska-Strzodka

Biuro Projektów Europejskich
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
Tel.+48 77 44 98 342
www.po.opole.pl


Pobierz notatkę (docx)