Dni Otwarte dla Edukacji - Górażdże Heidelberg Cement Group

Górażdże 1

W dniu 21. listopada 2019 r. pracownicy Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Izabela Czabak-Górska, dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak i dr inż. Iwona Łapuńka wraz z przedstawicielami SKN EXPERT – Kamilą Barczyk, Elżbietą Kasprzyk i Dawidem Sajkowskim spotkali się z uczniami technikum mechanicznego, technikum elektrycznego i technikum budowlanego z Opola. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz porozmawiać z jej wykładowcami i studentami. Podczas prezentacji przybliżono sylwetkę absolwenta kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, jak również wskazano na jego interdyscyplinarny menedżersko-techniczny charakter oraz możliwość podjęcia pracy w różnych ciekawych zawodach. Studenci opowiedzieli o swojej działalności w SKN EXPERT, a także o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, które są doskonałym uzupełnieniem oferowanych zajęć dydaktycznych.

Spotkanie odbyło się w ramach Dni Otwartych dla Edukacji, które zostały zorganizowane przez Górażdże Heidelberg Cement Group. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i umożliwienie prezentacji naszego kierunku studiów.

Górażdże 3

Górażdże 2