Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - 9.1.1

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

W załączeniu notatka dotycząca konkursu.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?p=37193

Jednocześnie przypominam, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).


Z poważaniem,
mgr Agnieszka Nawrocka
Biuro Projektów Europejskich
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45 – 271 Opole
tel.: +48 77 449 8355
e – mail: a.nawrocka@po.edu.pl
www.fundusze.po.opole.pl

 

Pobierz notatkę (pdf)