Automatyzacja procesu produkcji. Jak nadążyć za 4. rewolucją przemysłową

CWK 1

Ostatni dzień październikowych zajęć upłynął nam na zgłębianiu tajników Przemysłu 4.0. Wraz ze studentami kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyliśmy w konferencji pt. Automatyzacja procesu produkcji. Jak nadążyć za 4. rewolucją przemysłową, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Serdecznie dziękujemy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej za zaproszenie, a koleżankom dr Izabeli Czabak-Górskiej, dr inż. Iwonie Łapuńce, dr inż. Katarzynie Marek-Kołodziej oraz dr inż. Katarzynie Rudnik za aktywne uczestnictwo.

Kolejna rewolucja przemysłowa, określana powszechnie mianem Przemysłu 4.0, już się rozpoczęła! Sterowanie procesami w trybie on-line stwarza konieczność budowy właściwego interfejsu pomiędzy człowiekiem, a maszynami i urządzeniami technologicznymi, zdefiniowanego ich wzajemną współzależnością. Działalność produkcyjna nowoczesnych przedsiębiorstw jest całkowicie odmienna od tej charakteryzowanej przez klasyczną ekonomię. Nie są to już fabryki zamknięte, wykorzystujące tradycyjne zasoby typu: praca, kapitał i surowce, lecz nowe formy działalności znacznie częściej zmierzają w kierunku powiązanych sieci współpracy, efektywnie eksploatując i pomnażając zasoby, takie jak: dane, wiedza i organizacja. W naszej gospodarce, podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych, coraz bardziej docenia się kapitał intelektualny swoich pracowników i umiejętnie się nim zarządza.

W przedsiębiorstwach przemysłowych, oprócz szczebla menedżerskiego, zasadniczą rolę w tworzeniu wartości dodanej odgrywają inżynierowie, traktowani jako profesjonaliści, czy też eksperci w swoich dziedzinach. Wraz z postępem technologicznym i rozwojem cyberfizycznych systemów produkcyjnych obserwuje się wzrost zapotrzebowania na sprawnych i efektywnych inżynierów z kompetencjami menedżerskimi, cechujących się umiejętnością kojarzenia zagadnień w zakresie wyspecjalizowanych technologii i procesów przemysłowych z elementami zarządzania i przedsiębiorczości.

Inżynier 4.0, oprócz niezmiennie istotnych kompetencji technicznych, musi mieć świadomość wagi kompetencji miękkich oraz zdolność umiejętnej ich integracji. I to właśnie jest sylwetka absolwenta kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji :)

III i IV ZIP oraz I ZIP II-go st ZL cieszymy się, że byliście z nami!

CWK 2