Spotkanie z pracownikami podsumowujące działalność Dziekana i Kolegium Dziekańskiego Wydziału w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo

W dniu 23 października 2019 r. na naszym Wydziale w obecności Magnificencji Rektora PO pana dr hab. inż. Marcina Lorenca odbyło się kolejne, ósme spotkanie z Pracownikami dotyczące podsumowania działalności Dziekana i Kolegium Dziekańskiego Wydziału w roku akademickim 2018/2019. Część treści merytorycznej spotkania rozszerzono o informacje obejmujące statystykę ośmiu minionych lat z zakresu dorobku naukowego, organizacyjnego oraz współpracy i rozwoju. Zapraszam do zapoznania się z materiałem szeroko skomentowanym przez Dziekana Wydziału w trakcie naszego wydziałowego spotkania. Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować nauczycielom akademickim naszego Wydziału, pracownikom administracji oraz Kolegium Dziekańskiemu za osobiste i zespołowe zaangażowanie w uzyskanie prezentowanych osiągnięć, wśród których w sposób szczególny chciałbym wyeksponować poziom awansów naukowych oraz alokację środków finansowych, przeznaczonych na badania i rozwój naukowy.

Waldemar Skomudek

Dziekan Wydziału

Pobierz sprawozdanie (pdf)