Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Substancje niebezpieczne pod kontrolą.

W dniu 10 października 2019r odbyła się konferencja pt. "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Substancje niebezpieczne pod kontrolą".

Celem głównym konferencji organizowanej w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” było dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje.

Organizatorami konferencji byli:

  • Centralny Instytut Ochrony Pracy,
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu
  • Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej.

Informacje o konferencji znajdują się na stronie http://www.ospsbhp.opole.pl/

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny