Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dariusza Masłowskiego

W dniu 26.09.2019 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Masłowskiego.

Temat pracy doktorskiej: „Wielokryterialny model sterowania pojazdami miejskiej komunikacji zbiorowej. Case study na podstawie miasta Opola”.

Promotor: dr hab. inż. Ewa Kulińska - Politechnika Opolska

Promotor pomocniczy: dr Kinga Kijewska - Akademia Morska w Szczecinie

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski
  • dr hab. inż. Maciej Stajniak, prof. WSL, Katedra Podstaw Logistyki Wydziału Zarządzania i Logistyki, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Obrona zakończyła się uzyskaniem tytułu doktora.

Gratulujemy.