Odszedł prof. Stefan Szymura

Z przykrością i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Stefana Szymury.

Prof. dr hab. Stefan Szymura był pracownikiem Zakładu Fizyki (później Katedry Fizyki) Politechniki Opolskiej. W latach 1999-2002 był również dyrektorem Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii naszej uczelni. Zawsze był lubiany zarówno przez studentów jak i pracowników.

Wcześniej pracował na Politechnice Częstochowskiej, gdzie pełnił m.in. funkcje prodziekana, dziekana i prorektora.

Po zakończeniu pracy na Politechnice Opolskiej związał się z PWSZ w Nysie, gdzie w latach 2005-2006 pełnił funkcję rektora uczelni.

Przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia dla bliskich zmarłego Profesora.