Uczymy Lean Management poprzez zabawę!

Jesteśmy jedną z nielicznych Uczelni w Polsce, która uzyskała licencję uprawniającą do wykorzystania gry symulacyjnej „Koromo Japoński warsztat” w celach edukacyjnych. Możemy także pochwalić się czterema certyfikowanymi trenerami, a właściwie trenerkami. Nasze zdolne koleżanki z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki: dr Izabela Czabak-Górska, dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak, dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz oraz dr inż. Iwona Łapuńka wykazały się olbrzymią wiedzą i kompetencjami w zakresie filozofii Lean Management.

Podczas gry symulacyjnej uczestnicy zajmują się naprawą uszkodzonych pojazdów, które trafiają do warsztatu samochodowego. W trakcie rozgrywki pojawiają się problemy oraz wyzwania, którym gracze stawiają czoła poprzez stopniowe wprowadzanie metod i narzędzi Lean Management, przy czym poruszane są następujące zagadnienia: just in time, jidoka, standaryzacja, wizualizacja, kaizen, hoshin kanri, narzędzie 5S, poka yoke, kanban, TPM, shojinka, heijunka.

Celem gry symulacyjnej „Koromo Japoński warsztat” jest przede wszystkim nauka ciągłego doskonalenia procesów (biznesowych oraz produkcyjnych) z założeniem, że wszelkie zmiany, które można osiągnąć w przedsiębiorstwie są wynikiem logicznych przeobrażeń i udoskonaleń, jak również zespołowej taktyki działania grupy pracowników. Gra symulacyjna poprawia wśród uczestników umiejętności współdziałania, kompromisu oraz tworzenia wspólnego planu zmian na bazie filozofii Lean, szczególnie wtedy kiedy należy połączyć interesy różnych grup organizacyjnych w przedsiębiorstwie (np. różnych działów produkcji i logistyki). Istotę symulacji stanowi doskonalenie konkretnych umiejętności i uczenie się na własnych błędach, które są popełniane w czasie bezpiecznych ćwiczeń a nie w życiu, co w konsekwencji daje transfer określonej wiedzy, umiejętności oraz sprawności do praktyki produkcyjnej. Podczas tego rodzaju ćwiczeń, błędne zachowania są poddawane korekcie i powtarzane dowolną liczbę razy, ponieważ to właśnie trening stanowi podstawę dla osiągania wysokiej sprawności w działaniu.

Od teraz uczenie się tych niewątpliwie trudnych zagadnień „leanowych” będzie znacznie przyjemniejsze, a miło spędzony czas podczas planszowych rozgrywek zdecydowanie uatrakcyjni zajęcia ćwiczeniowe. Mamy nadzieję, że dzięki temu poruszane tematy na długo pozostaną w pamięci studentów kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI.

Galeria