Współpraca naukowa Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki z ośrodkami naukowymi Armenii

W dniach 10-12.06.2019 Katedrę Matematyki i Zastosowań Informatyki oraz Katedrę Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki odwiedził profesor Karen Ghazaryan z Instytutu Mechaniki Akademii Nauk Armenii.

Profesor Karen Ghazaryan  pracuje w Instytucie Mechaniki w Erewaniu oraz w Narodowym Uniwersytecie Armenii i jest znanym specjalistą w dziedzinie rozwiązywania matematycznych problemów mechaniki odkształcalnego ciała stałego przy odziaływaniu pól o różnej naturze fizycznej.

Pracownicy Katedry Matematyki i Zastosowania Informatyki oraz Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy od wielu lat wspólnie z profesorem Karenem Ghazaryan prowadzą badania naukowe w dziedzinie optymalizacji procesów wytwórczych a wyniki badań są publikowane w monografiach wydziałowych pt. "Manufacturing processes. Actual problems - 2018" tom I, II, III.

Oczekiwanym efektem wizyty profesora Karena Ghazaryan będzie podpisanie umowy o współpracy miedzy Politechniką Opolską a Armeńską Akademią Nauk.