Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Otawy

Dnia 14 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Otawy.

Praca pod tytułem "Metodyka prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych do wyznaczania strategii inwestycyjnej w przedsiębiorstwach wykorzystujących źródła ciepła" została przygotowana pod opieką promotora dr hab. inż. Waldemara Skomudka oraz promotor pomocniczej dr inż. Anny Hnydiuk-Stefan.

Recenzentami pracy byli dr hab. inż. Jerzy Duda, prof. PWSZ w Nysie (Instytut Nauk Technicznych – zarządzanie i inżynieria produkcji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie) oraz dr hab. inż. Marcin Szega, prof. w Pol. Śl. (Instytut Techniki Cieplnej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska).

Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w tym samym dniu nadała Pani Aleksandrze stopień doktora nauk technicznych.

Gratulujemy!