Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Michaeli Rostek

W dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Michaeli Rostek.

Praca pod tytułem "Badanie produktywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych" została przygotowana pod opieką promotora prof. dra hab. inż. Ryszarda Knosali, dr h.c.

Recenzentami pracy byli dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej) oraz prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h.c. (Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej).

Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w tym samym dniu nadała Pani Michaeli stopień doktora nauk technicznych.

Gratulujemy!