Uroczyste spotkanie świateczne pracowników WIPiL, 13 grudnia 2018 r.

Już po raz siódmy na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie. Na zaproszenie Dziekana Wydziału do grona uczestników – pracowników wydziału dołączyli studenci – członkowie Rady Wydziału, emeryci, którzy mogli być w tym dniu z nami, Rektor, Prorektor, Kanclerz, Kwestor oraz przedstawiciele przemysłu i instytucji, z którymi na bieżąco i najintensywniej współpracujemy.

Odwiedzili nas: prezes Tauron Dystrybucja, pan Robert Zasina i dyrektor Tauron Dystrybucja O/Opole Janusz Pisarek.

W imieniu władz Uczelni życzenia złożył JM Rektor prof. Marek Tukiendorf, a w imieniu otoczenia gospodarczego – Janusz Pisarek.

Spotkanie zostało osłodzone ciastami i ciasteczkami świątecznymi upieczonymi przez mgr inż. Ewę Polańczyk i grupę studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.”

Galeria