Czas na zmiany - dyrektywa azotanowa w praktyce w warunkach zmian klimatycznych - II edycja

Już po raz drugi spotkali się eksperci inżynierii rolniczej reprezentujący ośrodki akademickie i przedsiębiorstwa z całej Polski oraz Wielkiej Brytanii, Szwecji, Słowacji, Czech, Węgier, Belgii, Litwy, Austrii i Finlandii spotkali się na Politechnice Opolskiej, aby podzielić się doświadczeniami i najnowszymi osiągnięciami badawczym podczas międzynarodowego sympozjum pt. "Czas na zmiany – dyrektywa azotanowa w praktyce w warunkach zmian klimatycznych - II edycja".

Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 12 grudnia 2018 , była Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Twardawie, a patronat nad nią objął rektor politechniki prof. Marek Tukiendorf.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o wdrożeniu dyrektywy azotanowej, dokumentacji i sposobach kontroli. Dzięki udziałowi gości z zagranicy, z krajów, gdzie unijne przepisy stosuje się już od lat – polscy eksperci rolnictwa mieli okazję poznać wiele, interesujących rozwiązań.

Komitetem organizacyjnym tego cennego i owocnego spotkania pokierowała dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak z Katedry Inżynierii Biosystemów.

Galeria