Zdrowa Opolszczyzna 2018

Zdrowa Opolszczyzna, to temat przewodni konferencji naukowej organizowanej przez studentów SKN Żubr Politechniki Opolskiej. Podczas tegorocznej, czwartej już edycji, dyskutowano na tematy związane z dietą młodych sportowców, produkcją żywności i aktywnością ruchową seniorów oraz najnowszymi doniesieniami związanymi z powszechnymi produktami spożywczymi jak mleko krowie.

W sesji konkursowej najlepiej ocenione zostały dwie prezentacje:

  • Angelika Majka studenta IV roku Technologii Żywności i Żywienie Człowieka Politechniki Opolskiej, prezentacja nt. Piwo? Na zdrowie! Polifenole zawarte w piwie i ich wpływ na nasz organizm
  • mgr Iwona Dobrowolska z Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, prezentacja nt. Aktywność ruchowa seniorów. Smovey – pozytywne wibracje

Ponadto wyróżniono pracę Darii Olszewskiej oraz Sławomira Czabaja.

Konferencja Zdrowa Opolszczyzna zgromadziła, jak co roku, wielu słuchaczy (ok. 150 osób). Niezmiennie duża frekwencja zachęca do organizacji kolejnych edycji.

Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację konferencji: Beata Skowronek, Karolina Ciupa, Kamila Koloch, Magdalena Kowalczuk, Magdalena Kubica, Angelika Majka, Magdalena Musiał, Anita Twardawska, Monika Wołoch, Marcin Krajczy, Mateusz Repetowski oraz Julia Zielonka, która spoza granic naszego kraju będzie odpowiedzialna za przygotowanie "book of abstract".

Galeria