Wspólna przyszłość energii, nauki i miasta

W centrum Opola odbywa się konferencja grupy Tauron przybliżająca najnowszą ideę lidera rynku energetycznego – Strategiczną Agendę Badawczą, nazywaną przez twórców "mapa drogową innowacji w energetyce" . W utworzenie narzędzia, które ma zmienić oblicze polskiej gospodarki zaangażowany był ekspert z Politechniki Opolskiej – dr hab. inż. Waldemar Skomudek (dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki), który – z ramienia uczelni – jest, obok Tauronu i miasta, współorganizatorem spotkania.

Podczas otwarcia wydarzenia, które zgromadziło około stu uczestników z całego kraju, głos zabrali przedstawiciele trzech, zaproszonych do współpracy w ramach SAB środowisk: przemysłu, samorządu i nauki.

Jako pierwszy, gości powitał wiceprezes zarządu Tauron Jarosław Broda, który zwrócił uwagę na wzajemną zależność owych trzech obszarów i możliwości wspólnego rozwiązywania problemów.

Wiceprezydent Opola Maciej Wujec poparł przyświecającą obradom ideę open innovation, (a więc współpracę przedsiębiorstw z wieloma podmiotami), i wskazał na jej przykłady w naszym mieście, w tym zwłaszcza na Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich na Politechnice Opolskiej.

Również rektor politechniki prof. Marek Tukiendorf odwołał się do tzw. Złotego Trójkąta Współpracy (a więc powiązań biznesu z nauką oraz samorządem), który uczelnia realizuje z sukcesami od wielu lat, materializując naukę i dążąc do uczynienia z Opola nie tylko ośrodka produkcji, ale też myśli technicznej, tak aby schodzące z taśm naszych zakładów produkty miały metkę z napisem made and designed in Poland.

Skoro więc, wszystkie środowiska zaproszone do rozmów zgodziły się, co do potrzeby współpracy, pozostało rozwinąć temat "priorytetowych inicjatyw i projektów badawczo-rozwojowych określonych w Strategicznej Agendzie Badawczej" oraz przystąpić do części warsztatowej, zaplanowanej na dzień drugi konferencji.

Szczegóły dotyczące SAB znaleźć można w załączonym pliku: Strategiczna Agenda Badawcza

O wydarzenie zapytaliśmy dra hab. inż. Waldemara Skomudka:

To bardzo ważna konferencja. Politechnika Opolska wspólnie z grupą Tauron i Urzędem Miasta Opola zaprosiła dziekanów wydziałów elektrotechnicznych około 20 polskich uczelni, m. in. z Warszawy, Łodzi, Gdańska i Poznania, prezesów spółek i reprezentantów instytutów naukowych. Skąd pomysł – Grupa Tauron opracowała Strategiczną Agendę Badawczą, dokument, który bardzo precyzuje działania grupy na okres co najmniej kilkunastu lat – mówi się o horyzoncie 2025, ale czas pokaże, który z projektów będzie kontynuowany. SAB jest zbiorem wszystkich inicjatyw we wszystkich obszarach, które są w zainteresowaniu grupy Tauron:

  • inteligentne usługi sieciowe,
  • niskoemisyjne technologie wytwarzania,
  • energetyka rozproszona
  • oraz klient i jego potrzeby, czyli to, co firma może zaoferować wsłuchując się w potrzeby odbiorców.

Istotne jest to, że Grupa Tauron chce realizować swój plan wspólnie z otoczeniem, przy czym sama wyasygnowuje środki finansowe z obszaru B+R, które stanowią 4/10 przychodów skonsolidowanych, a więc ok. 80 milionów zł. Ten aspekt na pewno przełoży się na zainteresowanie współpracą. Oczywiście Tauron jest również nastawiony na pozyskanie środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z programów regionalnych.

Organizując konferencję chcieliśmy rozpropagować Strategiczną Agendę Badawczą, jako pierwszy tego typu dokument w Polsce, oraz zwrócić uwagę na konieczność zbliżenia przemysłu, nauki i samorządów terytorialnych.

Galeria