Obrona pracy doktorskiej pani mgr inż. Ewy Polańczyk

Ewa Polańczyk z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki obroniła pracę pt. "Wspomaganie efektywności optymalizowanej produkcji pieczarek", która powstała pod opieką promotorską dr hab. inż. Katarzyny Szwedziak (promotor pomocniczy – dr Andrzej Bochniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Pracę zrecenzowali dr hab. inż. Adam Koniuszy prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dr hab. inż. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej.

Obrona miała miejsce 11 lipca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.

Serdecznie gratulujemy!