Wizyta przedstawicieli WIPiL w MZK sp. z o.o. w Opolu

W dniu 10 lipca 2018 r. pan Tadeusz Stadnicki – prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Opolu – spotkał się w siedzibie MZK z przedstawicielami WIPiL: panem dziekanem Sławomirem Zatorem, drem hab. inż. Krzysztofem Olejnikiem oraz drem inż. Marcinem Łopuszyńskim z Pracowni Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. Omawiano możliwości i warunki współpracy WIPIL PO z MZK, w ramach rozważanego grantu badawczego dotyczącego systemu bezpieczeństwa w ruchu autobusów. Uzgodniono działania na najbliższą przyszłość oraz spotkanie z współpracującymi w tym obszarze firmami.

W tym samym dniu odbyła się także wizyta przedstawicieli WIPiL w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Spotkano się z dyrektorem MZD panem Piotrem Rybczyńskim. Konsultacje dotyczyły tych samych kwestii, o których rozmawiano z Prezesem MZK sp. z o.o.