Naukowcy z całej Europy na konferencji poświęconej azotowi

Eksperci inżynierii rolniczej reprezentujący ośrodki akademickie i przedsiębiorstwa z całej Polski oraz Wielkiej Brytanii, Szwecji, Słowacji, Czech, Węgier, Belgii, Litwy, Austrii i Finlandii spotkali się na Politechnice Opolskiej, aby podzielić się doświadczeniami i najnowszymi osiągnięciami badawczym podczas międzynarodowego sympozjum pt. "Dyrektywa azotanowa w Polsce i co dalej…"

Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 26 czerwca, była Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Twardawie, a patronat nad nią objął rektor politechniki prof. Marek Tukiendorf.

Dyrektywa, o której dyskutowano podczas dwóch sesji referatowych to dokument Unii Europejskiej, który zaleca ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego. Jako kraj członkowski jesteśmy zobowiązani do jego przestrzegania, a odpowiednie prawo w tej kwestii polski rząd uchwalił w połowie czerwca.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o praktycznych konsekwencjach dyrektywy, a więc m. in. o sposobach na utrzymanie wysokich plonów bez dużej ilości azotu w nawozach oraz kosztach związanych z ochroną roślin. Dzięki udziałowi gości z zagranicy, z krajów, gdzie unijne przepisy stosuje się już od lat – polscy eksperci rolnictwa mieli okazję poznać wiele, interesujących rozwiązań.

Komitetem organizacyjnym tego cennego i owocnego spotkania pokierowała dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO z Katedry Inżynierii Biosystemów.